Program: Změň svůj život „Úzkostnáři“

Úzkosti, paniky a strachy jsou velmi nepříjemné a silné emoce, které člověka limitují v jeho životě a společně s negativními myšlenkami tvoří vězení ve vlastním těle, ze kterého se hledá jen velmi těžko cesta ven. Doslova vás svírají a znemožňují prožívat kvalitní a naplněný život. Léčba těchto „nemocí“ může být často zdlouhavá hlavně v těch případech, pokud se neděje pravidelně, intenzivně a hluboce.

Jelikož je stále víc lidí, kteří trpí úzkostí, nebo mají úzkosti diagnostikované, otvírám pro vás již po druhé speciální program, zaměřený právě na vaše potřeby, který splňuje všechny kritéria potřebné pro léčení a to znamená četnost, pravidelnost, smysluplnost, hloubku, intenzitu a podpůrnou skupinu s lidmi, kteří trpí stejnými problémy. Tento program se jmenuje: „změň svůj život úzkostnáři“

Program probíhá formou skupinových přednášek, spolu s praktickým procvičováním. Intenzita je doplněna pravidelnými domácími úkoly, na kterých si pracujete a tím se léčíte i mimo probíhající terapie. Čili jste komplexně pohlceni procesem léčení.

Terapeutická a podpůrná skupina programu: „změň svůj život úzkostnáři“ je zaměřená na léčení : úzkosti, paniky, strachů a kombinace těchto poruch.

Co program obsahuje

Úvodní seznamovací hodina

 • Co je úzkost, jak vzniká, proč ji máme, jak vypadají útěkové strategie v práci s úzkostí, proč je nedělat a jak nám škodí, jak změnit úhel pohledu na úzkost, abychom se mohli začít léčit, práce s rezistencí vůči úzkosti. Většina lidí si ani neuvědomuje, že nemoc, kterou mají má nějaký vliv, nějaký důležitý smysl v životě, protože bez tohoto smyslu by samotná nemoc neměla význam. Velmi často úzkost chrání lidi právě před výkonem, zrychleným životem, jejich vlastní hyperaktivitou a perfekcionalizmem, skrze který by se bez úzkosti sami uhnali.

Práce se strachy

 • Naučíte se: základní principy jak pracovat se strachy (proč se bojím, práce s katastrofickými scénáři)
  Strachy jsou při práci s úzkostí nesmírně důležité, nebo myšlenky, které u úzkostech člověk prožívá jsou velmi strachové. Většinou převládá myšleni, že se z toho už nikdy nedostanu, že to bude pořád stejný, nikdo mi nepomůže, nic mi nefunguje, už jsem zkusila tolik věcí a nic…… Dovolit si pracovat se strachy, uvolnit rezistenci, která brání se posouvat vpřed je jeden se základních pilířů při práci s úzkostí.

Staré vzorce chování a programy

 • Kontrola, orientace na výkon
  Naučíte se chápat jak vznikají a fungují vzorce chování, jak nám škodí v životě, jak je změnit a naučit se si věřit (vzorce a programy jako náhražky sebevědomí). Vyměníte staré a nefunkční vzorce chování, což je kontrola a výkon za nové a funkční, které už nebudou slučitelné s nemocí. Nemoc leží ve vaší komfortní zóně, pokud chcete být zdraví, musíte si nabourat tuto komfortní zónu a za zdravím se pomalu vydat skrze změnu a vlastní nové prožitky.

Změna životního stylu

 • Jaké jídlo je dobré na uvolnění, rozproudění a doplnění energie při vyčerpávající úzkosti, jaké změny do života zařadit v rámci relaxu a pohybu, aby člověk vyjel ze zajetých kolejí. Nejsme tvořeni jen z myšlení a cítění, máme i tělo, které potřebuje dostávat živiny. Správný druh stravy na základě naší konstituce a pravidelný spánkový režim jsou nosnými pilíři při léčbě úzkosti na fyzické rovině. Vyčerpanost je totiž hlavní faktor doprovázející úzkosti. Naučte se všechno, co potřebujete vědět, abyste vybalancovali tělo, mysl a emoce.

Práce s hranicemi

 • Naučíte se: jak fungují zdravé hranice, proč jsou v našem životě důležité, jak si je správně a zdravě nastavit vůči sobě, vůči druhým lidem. Jak zdravé hranice souvisí s umění říkat ne x ano. Lidé trpící úzkostí mají problémy ve svých životech říkat ne, velmi často jsou to lidé, žijící v programech hodná holka, hodný kluk, ve snaze zavděčovat se svému okolí. Mají pocit, že bez toho by je druzí neměli rádi, bez toho by je druzí odsoudili a tím by ztratili sebe hodnotu, důvěru, přestali by býti dobrými lidmi. Pochopit jak fungují hranice, jak si je v životě nastavit, jak si dovolit jít za tím, co chcete a sami sobě neříkat ne, nezakazovat si věci, se dozvíte právě v této oblasti.

Práce s emocemi

 • Naučíte se, jak emoce fungují, proč je důležité si je dovolit cítit a pracovat s nimi, co je to emoční kompas a jak ho zapnout, aby nás vedl a pomáhal při rozhodování. Emoce jsou pro práci s úzkostí absolutně klíčovou a neodmyslitelnou součástí celku. Pokud chcete změnit úzkost, musíte změnit své emoce, dovolit si je prožít, cítit, umět je pojmenovávat, chápat, nebát se jich, dovolit si je prožívat, zjišťovat, co vám emoce přináší do života a proč právě takové v těle máte. Většina úzkostných lidí má úzkost právě proto, že celý život úspěšně emoce potlačuje, vyhýbá se jim a je přepnutá v logickém myšlení, které upřednostňuje a to je hlavní část života, které věří a bez které si neumí představit život. To je právě problém, protože úzkosti jsou nemoci emocí, čili vznikají kvůli potlačeným emocím a přehnanému logickému myšlení a analýze situací. V této části se naučíte zacházet s emocemi tak, aby vás nezraňovaly, ba naopak podporovaly.

Práce se zakrývajícími emocemi

 • Co jsou zakrývající emoce a jak fungují, jak pracovat se zlobou, vztekem, nenávistí, agresí či hněvem. Pokud bych měla popsat nejlepší metodu pro restart emocí, je to právě práce se zakrývajícími emocemi. Už podle názvu vás může napadnout, že zakrývající emoce něco zakrývají a vy se je naučíte vidět, nezakrývat, cítit a zpracovat. Skrze práci se zakrývajícími emocemi se dostanete blíže k sobě, do svého nitra pod onu úzkost.

Práce s negativními myšlenkami

 • Naučíte se: Co jsou negativní myšlenky, proč je máme, odkud se berou, jak a před čím nás chrání, jakým způsobem jsou součástí ega a proč je důležité o nich vědět, metody jak s nimi pracovat a nepodléhat jim. Mysl a myšlení je u úzkostných lidí spuštěné na maximum. Mysl je schopná vymýšlet varianty toho, co všechno se stane, či nestane, negativní myšlenky doslova člověka ovládají, protože lidé v úzkosti ztrácí pojem o tom, co je realita a co je skutečná pravda. Hranice mezi fiktivním světem v jejich hlavě a realitou je absolutně setřená a je potřeba ji znovu vybudovat. K tomu vám pomůže právě tato oblast.

Práce s panikou

 • Naučíte se jak vzniká panika, jak funguje a z jakého důvodu jí máme. Metody jak s panikami pracovat, abychom je neměli. Často se lidé ptají, co je strach, nebo co už je panika. Nedokáží je správně rozpoznat, jediné v čem se shodují je, že je to velmi silný negativní stav, který je v životě omezuje. Ať už je to panika z řízení, výtahu, určitého místa, smrti, panika z nemoci, lidí, nožů, že někomu ublížíte, zraníte….v této oblasti se naučíte s panikou pracovat a přestanete se jí bát.

Rodina a rodinní příslušníci

 • Žít s úskostnářem je těžké hlavně pro ty, kteří jsou nejblíž a mají k úzkostnáři blízký emoční vztah. Často trpíme, když vidíme, že někdo trpí a není mu dobře, chtěli bychom pomoci, ale nevíme jak. Velmi často lidé v domácnosti neví, jak se mají chovat k člověku, který zrovna úzkosti a paniky prožívá, často se snaží pomoci, ale někdy svou nevědomostí mohou více uškodit, nebo dokonce léčícího člověka v léčení zastavit. Tato část je věnována rodinným příslušníkům žijícími s úzkosnáři v jedné domácnosti. Vaši rodinní příslušníci se naučí, jak se k vám chovat, pochopí, co se ve vás odehrává a jak vám v tu chvíli co nejvíce pomoci způsobem, který neublíží ani jim, ani vám. Co nedělat? (bagatelizovat, odvádět pozornost, logické vysvětlování, naštvanost). Nechat být x pomáhat lidem v tu chvíli. Pocit viny na obou stranách.

Ukončení programu: Změň svůj život ,,Úzkostnáři "

 • Závěrečné shrnutí, ohlédnutí se zpět, bilancování úspěchů a rady do života.

ZDARMA PRO VÁS

1) Krizová intervence po telefonu: Alex, Ivana

Pro každého účastníka je k dispozici 1 hodina telefonické pomoci, v těch nejakutnějších situacích. Tuto telefonickou pomoc můžete využít kdykoliv během programu.

2) Hodina soukromé terapie

Každý účastník má v ceně hodinu soukromé terapie a to před samotným zahájením celého programu.

Termín terapie je vybrán z dostupných volných termínů v rezervačním systému. Vámi zvolený termín je potřeba nahlásit, jako součást programu a informovat o termínu terapie skrze email: info@veronikapeskova.com

Tato soukromá terapie slouží k pojmenování a upřesnění problému, se kterým se potýkáte. Pojmenování paniky, nebo úzkosti a zaměření se na cílenou kořenovou oblast. Bohužel mám takovou zkušenost, že lidé mají diagnostikováno více problémů najednou, pojmenováno hodně typů úzkostí či panik, ale ve skutečnosti vlastně nikdy nezačnou řešit svůj skutečný problém, protože ten se často ukrývá pod povrchem a není pojmenovaný a pochopený.

Soukromá terapie by vám měla pomoci pochopit problém a následně se na něj cíleně v programu zaměřovat.

Možnost rozšíření programu Úzkostnáři

Intenzivní práce s úzkostmi a panikami v terénu

Týdenní pobyt na horách bude probíhat v malebném prostředí Karlovy Studánky, kde jsou lázně a možnosti prožít různých procedur.
www.horskelazne.cz

Váš týdenní pobyt zahrnuje ubytování, vegetariánskou stravu 3x denně, pobyt v solné jeskyni s meditací, lektory, přednášky, práce s úzkostmi a panikami v terénu.

Více o rozšířeném programu pro úzkostnáře v podobě týdenního pobytu se dozvíte zde.

Pro koho je program vhodný

Program je vhodný pro všechny, kteří chtějí začít intenzivní léčení. Chtějí četnost a pravidelnost terapií. Jsou ochotní být aktivní vůči změně.

Program je vhodný pro všechny, kteří s úzkostí a panikou začínají pracovat, ale i pro ty, kteří již práci znají a chtějí se dostat hlouběji do své problematiky.

Program je také vhodný pro všechny, kteří chtějí cítit, že na svůj problém nejsou sami, že existují další lidé, kteří prožívají podobné či stejné věci, sdílet s nimi své zkušenosti, znalosti a zážitky. Vzájemně si pomáhat a podporovat se na cestě léčení.

Program je vhodný pro ty, kteří nechtějí čekat a chtějí začít už nyní.

Pro koho program není vhodný

Program není vhodný pro ty, co to se svou léčbou nemyslí vážně, nechce se jim ze sebou intenzivně pracovat a věci měnit.

Také není vhodný pro ty, kteří nejsou ochotni se otvírat a pracovat na sebelásce.

Program také není vhodný pro ty, kteří nechápou při léčení důležitost podpůrné skupiny, lidí, kteří mají podobné problémy.

Co s programem získáte

 • komplexní teorii o tom co jsou úzkosti, paniky a strachy, jak vznikají, odkud se berou a jak je léčit
 • silné a účinné metody pro léčení
 • zodpovězené všechny dotazy, týkající se těchto nemocí
 • krizovou intervenci po telefonu
 • pochopení a bezpečí skupiny
 • podporu terapeutů i lidí ve skupině
 • sebedůvěru, respekt a změnu svého života

Pokud vás program: Změň svůj život „Úzkostnáři“ zaujal, můžete se přihlašovat již nyní. Pojďte si zažít pocit, že na svůj problém už konečně nemusíte být sami. Prožít pochopení, že vám někdo rozumí, že ví o čem mluvíte a společně se posouvat.

Staňte se součástí léčebného celku.

Dovolte si započít cestu k vysněnému uzdravení.

Termín konání

 • 01-2023 – 09/2023
 • Intenzita setkání je cca 1 x za 14 dní až 3 týdny
 • 7.1. 2023
 • 28.1. 2023
 • 18.2. 2023
 • 11.3. 2023
 • 1.4. 2023
 • 29.4. 2023
 • 20.5. 2023
 • 10.6. 2023
 • 1.7. 2023
 • 29.7. 2023
 • 19.8. 2023
 • 2.9. 2023

Délka setkávání

 • Online přednášky: sobota dopoledne 3 hodiny: 8.30 hod až 11.45 hod. s krátkou přestávkou 15 min
 • trvání po dobu cca: 6 měsíců

Facebook skupina

Na Facebooku bude vytvořená podpůrná skupina programu: Změň svůj život „Úzkostnáři“, která bude zahrnovat všechny účastníky programu a vyučující a kde si lidé budou moci vzájemně sdílet postřehy, pokroky, objevy, rady, zkušenosti. Také máte možnost se zpětně dotazovat i jednotlivých vyučujících na jejich přednášku a to vždy celé tři dny po přednášce.

Další info

 • minimální počet účastníků pro otevření skupiny je 10
 • terapie probíhají online, skrze program Skype
 • k dispozici jsou všechny nahrávky přednášek
 • Vyučující: Mgr. Veronika Pešková a tým
 • Není možné se účastnit pouze některých přednášek.
 • Do programu je možné se přihlašovat nejpozději do 18.12 2022.

Cena programu

17.000,-Kč

 • Místo v programu je rezervované po zaplacení celé částky na účet číslo: 1184631038/3030

Podmínky účasti v programu

 • při každém setkání zapnutá web kamera
 • podepsaná „pravidla slušného chování“, které vám budou zaslány na email.

Programem Vás provází: Mgr. Veronika Pešková & tým

MUDr. Martin Zulák

Vystudoval jsem medicínu a se zájmem o celostní zdraví jsem zkoumal alternativní pohledy. Především z východní medicíny (čínská medicína, ajurvéda). Pomocí astrologie, numerologie a východní medicíny řeším nerovnováhy energií u člověka – komplexní úpravou životosprávy, detoxem vhodným tělesnému typu, doplnění minerálů, vitamínů, dietní úpravou. Vidím příčinu nemocí dále než jen ve fyzickém těle. Proto praktikuji psychosomatiku, práci s emocemi a myšlenkami. Mám celostní pohled na zdraví, jdu k příčině nemoci. Pracuji v horských lázních Karlova Studánka a podílím se na péči o psychiatrické pacienty. 

www.martinzulak.cz

Mária Alexandra Púpalová

Moje meno je Mária Alexandra Púpalová a úspešne som absolvovala Výcvik transpersonálnej psychológie ku ktorému ma doviedla moja vlastná skúsenosť s úzkosťami, strachmi a chuť poznávať a odhalovať nepoznané. Na vlastnej koži som si vyskúšala, aký je tento proces pre človeka a jeho život transformačný. Zmena vlastného života ma vedie k stále hlbšiemu poznávaniu seba sama. Aktuálne aj formou fotografie, písania a dizajnu. Vďaka Kurzu krízovej intervencie ma nájdete aj na Linke úzkosti, kde som pre ľudí v akútnych stavoch.

www.esence-duse.cz

Ing. Ivana Hromková PhD.

Jmenuji se Ivana Hromková. Vystudovala jsem Fakultu Podnikatelskou, Informatiku a mám doktorát ze strojírenství na VUT. Ke zjištění, že toto zaměření na výkon, logiku a dosavadní způsob života není v souladu se mnou, mě dovedlo až 9 let úzkostí. Z nich jsem našla cestu ven a absolvovala Kurz krizové intervence a aktuálně probíhající Výcvik transpersonální psychologie. Výcviky a moje životní zkušenost mi pomáhají v práci na krizové lince, kde podporuji lidi v akutních stavech úzkosti, panik a strachů, které jsem sama zažívala.

www.pomoc.trocha-inspirace.cz

Pár recenzí od těch, kteří si programem prošli

Leták k akci

Sdílejte článek:

Facebook
Email
Tisknout

Sdílejte článek: