Logo

Metoda

Hledání strachové víry

Metoda pro všechny, kteří trpí mnoho let úzkostmi a velmi silnými strachy, na které hned tak něco nezabírá a neustále se do svých strachových myšlenek navrací a řeší je. 

Metoda

Hledání strachové víry

Program pro práci se strachy

Strachy jsou velmi silné a pro mnoho lidi nepříjemné téma, hlavně tehdy, pokud se dotýkají jejich života tak silně, že museli přizpůsobit svému strachu nějakou oblast, nebo i celý život. Pokud je člověk polapen strachem, dělá vše proto, aby si ulevil od tohoto prožitku, snaží se vymýšlet varianty, řešení, možné způsoby jak něco změnit, nebo přenastavit. Jenže co když existují strachy tak hluboké, že ať uděláte co uděláte, stejně ve vás ten nepříjemný pocit zůstává a doprovází vás na každém kroku? A právě pro tyto hluboké strachy je určená tato metoda.

Velmi silnými a hlubokými strachy trpí lidé, kteří mají úzkosti, paniky, panicky úzkostné poruchy, nebo obsedantně kompulzivní poruchy, či silné depresivní katastrofické scénáře. Tyto strachy, které jsou součástí výše zmiňovaných nemocí, se dají označit za opravdu silné, hluboké, a tak limitující, že lidé většinou práci s nimi vzdali a s nepříjemným strachovým pocitem se naučili žít a vnímají ho, jako součást života. Často už nevěří na změnu, že by to se to mohlo zlepšit, vyřešit a oni by se mohli cítit opět lépe. Zasekli a ustrnuli ve svých životech k vůli nespočtu pokusů, které zkusili. Se strachy se naučili žít a doslova ho vnímají jako něco, čeho se asi nedá zbavit i když pořád ve skrytu duše doufají.

Metoda vás provede 4 základními rovinami. Učí člověka pracovat se strachovými myšlenkami, transformovat je a ulevit si od těchto pohlcujícíh dokola se opakujících myšlenek.

Metoda Hledání strachové víry

Metodu, kterou jsem nazvala HLEDÁNÍ STRACHOVÉ VÍRY, jsem vymyslela speciálně pro lidi, kteří trpí mnoho let úzkostmi a velmi silnými strachy, na které hned tak něco nezabírá a neustále se do svých strachových myšlenek navrací a řeší je. Pro lidi, kteří jsou v rezistenci vůči posunu a ze změnami bojují.

Metodu jsem poprvé představila ve skupině úzkostných lidí, kteří jsou součástí programu: Změň svůj život úzkostnáři. Vznikla proto, aby uspokojila potřebu pro práci se strachy jedinečným a velmi intenzivním a hlubokým přístupem, ve které se snoubí hned několik oblastí.  

Svoboda

Průběh metody

Metoda vás provede 4 základními rovinami. Učí člověka pracovat se strachovými myšlenkami, transformovat je a ulevit si od těchto pohlcujícíh dokola se opakujících myšlenek. Dokáže rozpoznat a změnit skutečnou strachovou emoci, která se pod strachem ukrytá a je součástí skutečného traumatu, ze kterého strach vznikl.  Díky metodě nový přístup a emoce velmi rychle a jednoduše aplikujete do reality a tím změníte strachové chování na chování aktivní.

Metoda mění postoj k celé situaci a tím pádem mění energii celé situace. Pro ty, co znají manifestaci ví, že změna energie a vibrací je nesmírně důležitá pro zastavení „nežádoucí manifestace“a transformace na menifestaci více žádoucí, což znamená, že člověk přestane do života přitahovat takové situace, které by mu znovu vyvolávali původní reakce. 

Metoda mění postoj k celé situaci a tím pádem mění energii celé situace.

Metoda

Hledání strachové víry

Metoda je v podobě několika videí. Z nichž první úvodní video je zcela zdarma a můžete se v něm naučit něco o strachu, jak funguje, jak se tvoří, co to strach vůbec je. Také vás učí rozpoznat a pojmenovat strachové myšlenky, zařadit je a transformovat je.

Metoda je vhodná jak pro logicko analytické jedince, tak pro emoční a empatické. Skrze videa, které jsou vám neustále k dispozici, můžete svým tempem zkoumat své strachy a transformovat je.

Metoda je v podobě několika videí. Z nichž první úvodní video je zcela zdarma a můžete se v něm naučit něco o strachu, jak funguje, jak se tvoří, co to strach vůbec je. Také vás učí rozpoznat a pojmenovat strachové myšlenky, zařadit je a transformovat je.

Metoda je vhodná jak pro logicko analytické jedince, tak pro emoční a empatické. Skrze videa, které jsou vám neustále k dispozici, můžete svým tempem zkoumat své strachy a transformovat je.

Formulář pro zájemce

Video záznam z úvodní přednášky

O úvodní video si můžete zažádat zdarma vyplněním a odesláním formuláře níže.

Další části metody

Prémiová videa

Další videa jsou součástí prémiových videí - viz Prémiová sekce.

1

První prémiové video (52m)

Video je zaměřeno na rozklíčování a pochopení strachové víry. Dozvíte se, co to strachová víra je, proč je důležité o ní vědět, jak ovládá strach a jakým způsobem se vytvořila.

2

Druhé prémiové video (27m)

Video je zaměřená na práci s traumaty, které se pod strachy ukrývají a jsou možná těžko pro vás rozpoznatelné. V tomto videu se také můžete dozvědět o podmiňovacích technikách výchovy dětí a objevíte si, na jakém principu bylo vaše dětství postaveno a co je základ vaší osobnosti a tím pádem vašeho strachu. Co právě vy máte napodmiňované a proč se skrze strach neumíte sami dostat. Podmiňovací techniky, které rodiče používají, jsou pak právě těmi, které upevnily váš strach do síly a podoby, ve které se nyní nachází.

3

Třetí prémiové video (22m)

Video je zaměřené na práci se strachovými emocemi, které jsou součástí traumatu ukrytého ve strachu. Pojmenování této emoce a následná transformace je součástí práce s emocemi v tomto videu. Naučíte se jak rozcítit emoce zdravější a potřebnější k prožitkům stavu bez strachovosti.  

4

Čtvrté prémiové video (34m)

Video vám vysvětlí, jak všechny naučené věci propojit do jednoho celku a následně používat přímo v praxi při strachových situacích.  

5

Bonusové video (32m)

Bonusové video vám představí konkrétní příklad z praxe a pomůže se vám tak lépe v metodě zorientovat. Také zde najdete několik nápomocných otázek, které můžete použít při práci s metodou pro ještě lepší pocit nadhledu a transformace.