O mně

„Jsem nic a všechno. Když se na mě podíváš skrze oči Boha, jsem nádherná bytost, oceán nekonečných možností tvoření a manifestace. Když se na mě podíváš skrze oči zvířecí či rostlinné, jsem bytost, která může ovlivnit miliardy životů a vtělení. Když se na mě podíváš skrze oči lidské říše, jsem bytost, která se učí žít ve hmotě, v lásce a jednotě.

Jsem člověk, jsem ... Mgr. Veronika Pešková.“

Mgr. Veronika Pešková

Kdo jsem

Narodila jsem se v Olomouci, kde jsem v roce 2007 získala magisterský diplom z psychologie. Tato věda mě ale samostatně nikdy plně neuspokojovala. Vždy jsem hledala něco víc, větší a hlubší význam toho, co činíme a co je činěné nám. Nikdo tu není náhodou, nic se neděje náhodou a všechno má svůj vyšší a hlubší smysl. Svůj život jsem se rozhodla zasvětit hledání těchto významů, rozkrývání zákoutí lidské psychiky, odkrývání a objevování tajemství života, změnám a láskyplnému přijímání přítomného okamžiku. Život mi na mé cestě dával odpovědi a jasný směr, který je odlišný a je nemožné ho zařadit k již existujícím psychologickým směrům

Psychologie Vše-vědomí

Tento směr obsahuje moji ryzí esenci a pojmenovala jsem ho psychologie vše-vědomí. Symbolizuje ho znak nekonečna s dvěma body, které představují vědomí, nadvědomí a podvědomí, nekonečné možnosti poznání lidské psychiky, nekonečnou lásku a možnosti pomoci. Pomáhání, podporu, lásku a respekt vnímám jako přirozenou potřebu každé živé bytosti a jsem velmi šťastná, že můžu pomoci lidem tyto aspekty v sobě naplno prožívat.

Logo