Logo

Čakry, výklad karet

Práce s energií

„ Člověk je vědomý tvůrce svého života. Jen je škoda, že si to často neuvědomujeme.“

Práce s energií

Čakry

Práce s energií

Pojďte se ponořit do hlubin vlastního energetického těla a poznat svůj čakrový systém. Naučím Vás, jak si čakry diagnostikovat a harmonizovat svépomocí. Získáte tak nejen vědomosti, ale i praktické návody, které můžete v budoucnosti využívat a dopřát si láskyplnou starostlivost.

Délka jednoho sezení: 60 minut

Čakra základní

Problémy finanční (jak nadbytku, tak nedostatku), nestát pevně nohamana zemi, mít hodně iluzí a snů, vzdušných zámků, nemít uspořádaný rodinný život, problémy s domovem, všemožné strachy a strachové myšlenky, úzkosti a deprese.

Čakra sexuální

Problémy v sexuální a intimní oblasti, vztahové problémy (jak partnerské tak přátelské a kamarádské), špatné vnímání sebe sama jako ženy, nebo jako muže, špatné vciťování do svého já - "necítit se", stud (jak vypadám nebo jak se chovám, kdo jsem).

Čakra osobnostní

Nevěřit si, mít špatně nastavené hranice, neumět říct ne, malá víra v sebe sama, snaha neudělat chybu a mít vše pod kontrolou, nemít rád změny a nebýt v životě pružný, být velmi logický a dávat logice v životě přednost.

Čakra léčitelská

Neumět se sám vyléčit, umět si pomoci a poradit, rozhodnout se, co je pro mě nejlepší a za tím si jít, nemít rád rostliny či zvířata, neumět si očistit prostor, auru, nezvládat meditovat, nepřiznávat si utrpení na této planetě (zavírat před tím oči).

Čakra srdíčková

Malá sebeláska, nepociťovat v životě lásku, radost a štěstí, neumět se na své emoce naladit, nedovolit si své emoce prožít, neumět milovat druhé lidi, nevěřit jim, nebo si je držet od těla a nepustit plně do svého života, problémy v partnerském životě (být chladný, nepociťovat lásku), dávat přednost druhým před sebou.

Čakra magická

Nerozumět, nebo neumět se nacítit do vykladačských pomůcek, odmítat nadpřirozené projevy kolem sebe, popírat nadpřirozené existence a snažit se je logicky odůvodnit, mít odpor k rituálům staré doby.

Čakra krční

Problémy s komunikací (neumět se vyjádřit, říct to, co si myslím, často říkat věci, které druzí chtějí slyšet nebo raději nemluvit vůbec, neprojevovat se), problémy s tvořivostí, žádné nápady a koníčky, sociální fobie (problém stát ve frontě, někam přijít, když už tam všichni jsou, zatelefonovat či o něco poprosit).

Čakra Třetí oko

Špatná nebo žádná intuice, neschopnost vnímat znamení kolem sebe, neschopnost jednat spontánně, podřizovat život rozumu a logice, orientace pouze na hmatatelný a viditelný svět, popírání všeho, co je mezi nebem a zemí a nechtít o těchto věcech vůbec mluvit.

Čakra korunní

Nevěřit v život po životě, brát smrt jako konec všeho, velké obavy ze smrti, nevěřit a popírat Boha (zdroj) a celý reinkarnační proces, odmítání duchovních pravd, nechtít se o těchto věcech bavit, být zatvrzelý a neústupný v hmotném světě.

Čakra nejvyšší podstaty mužství

Popírat nejvyšší podstatu mužství a mužské energie v těle, z čakry se dá vyčíst, jak často jste byli reinkarnováni jako muž a zda již tuto pouť máte ukončenou.

Čakra nejvyšší podstaty ženství

Popírat nejvyšší podstatu ženství a ženské energie v těle, z čakry se dá vyčíst, jak často jste byli reinkarnování jako žena a zda je tento proces ukončen.

Bůh

Nechtít splynout se zdrojovou energií, nevěřit v Boha (zdroj), nechtít se vymanit z koloběhu reinkarnace, nebo na něj vůbec nevěřit, popírat duchovní růst a vývoj, popřípadě se mu bránit, z čakry se dá vyčíst, jak moc jste s Bohem spojení (míra spojení se odvíjí od stupně duchovního růstu).

Práce s energií

Výklad karet

„Když člověk zapomene na vše, co má a vzpomene si na to, čím je a co měl, potom veškeré bohatství,
krása a prestiž budou jen chudými vypravěči a průvodci dalšího z příběhu nazvaného život.“

Už naši předkové věděli, že karty jsou napojené na velmi silnou energii, která dokáže předpovědět to, co se stane. Karty nás učí, radí i pomáhají, a když si je zamilujeme, zrodí se touha proniknout do nich hlouběji.

Co se z karet můžete dozvědět?

Tarotové karty - výklad

Výklady, které nedělám, jsou výklady na zdravotní stav člověka, protože vše vnímám jako psychosomatický problém, který je řešitelný.
Nabízím možnost výkladu karet osobně, nebo na dálku a to písemně prostřednictvím emailu nebo video výkladu, který Vám zašlu na Vaši emailovou adresu. Výklad proběhne po připsání požadované částky na účet.