Prémiová sekce

A to vše online z pohodlí domova. Bez termínů a s časovými možnostmi, které si určujete sami.

Prémiová sekce

Prémiová sekce Vám umožňuje přístup k nadstandardnímu ucelenému obsahu.

Videa jsou koncipována na různé oblasti seberozvoje a doprovázím vás v nich jako online terapeut. Ať už vás zajímá téma kontroly, práce s myšlenkami nebo práce s egem (ve vztahových dynamikách). Informace, jak se v těchto oblastech rozvíjet, naleznete právě v Prémiové sekci. Navíc jsou pro Vás připraveny workshopy zaměřené na práci s negativními myšlenkami, nemilovaností, zákonech Vesmíru. Nechybí ani nový formát, kterým je Video-kniha Fénix (40 dní ke znovuzrození).

Témata

Seberozvojové programy

Programy různých témat, zaměřující se na rozvoj osobnosti. Každé téma je zpracované v několika videích, které na sebe navazují a kterými si člověk postupně krok za krokem prochází.

Video knihy

Ve video knize Fénix, 40 dnů ke znovuzrození naleznete informace o životě, smrti a umírání. Naučíte se provázet duši a pomoci ji najít klid před novou reinkarnací.

Workshopy a semináře

Video záznamy z konaných workshopů a seminářů.

Meditace

Originální meditace na různá témata, pro řešení různých věcí, ale také pro zažití pocitu klidu a relaxace.

Uvědomění, nové perspektivy, informace, aha-momenty, zajímavá cvičení, nové prožitky, nadhled, odpovědi, řešení. To vše máte na dosah.

Seberozvojové programy

V této sekci naleznete programy různých témat, zaměřující se na rozvoj osobnosti. Každé téma je zpracované v několika videích, které na sebe navazují a kterými si člověk postupně krok za krokem prochází. Ve videích na vás čeká teorie, cvičení, názorné příklady a postupy, jak s každým krokem v programu pracovat. Čím déle času si po jednom videu dáte na práci s ním a zapojování věcí do svého života, které jste se ve videu naučili, tím hlouběji se do problematiky dostanete a změníte ji. Doporučená práce s každým tématem v programu je 3 měsíce a déle.

Kontrola

Ať už máte kontrolu jako vzorec chování, který vás negativně ovlivňuje v životě, situacích, nebo vztazích. Nebo ji máte jako autentickou emoci, můžete se vydat společně se mnou na cestu transformace a práce s kontrolou. Doporučuji tento sebe rozvojový program všem, co mají problémy v určitých situacích s lidmi, partnery a jsou si vědomí toho, že právě jejich problém je kontrola, které se chtějí vzdát.

Také doporučuji tento program pro partnery, jako sebe rozvojovou práci ve dvojicích.

Práce s myšlenkami

Myšlení je nedílnou součástí našich životů. Právě proto práce s myšlenkami, ať už negativními nebo zesilování pozitivních myšlenek v rámci manifestace, působí na náš život velmi transformačně. Metoda, kterou vám představím v tomto programu obsahuje ucelený návod. V prvním kroku vás učí vytvořit si nad myšlenkou nadhled. Získáte dovednost analýzy myšlenek tak, abyste je více pochopili a dokázali přetvořit na podporující a rozvíjející. V dalším kroku budete pracovat s energií a emocemi, které jsou k myšlenkám přilepeny.

Pojďte se stát vědomými tvůrci svého života skrze manifestaci a práci s myšlenkami.

Práce s Egem
(ve vztahových dynamikách)

Přáli jste si mít ve svém okolí lidi, se kterými máte krásné a harmonické vztahy? Potom budete práci s egem vnímat jako nejdůležitější zlom ve svém životě. Dlouhodobý program zaměřený na práci s egem je vhodný pro všechny, kteří si své ego uvědomují a chtějí se posunout více do lásky a sebelásky. Cesta práce s egem spočívá v opuštění logického, kontrolujícího myšlení, ovládání a manipulace. Proces uvědomování si svého ega, získávání nadhledu a přiznávání si, že právě v egu jsme, si můžeme i nesmírně užít.

Jste připravený začít žít život v souladu s pravdou o sobě a pravdou o druhých lidech?

Jak ven ze závislosti

Jak samotný název napovídá, tento program se týče práce se závislostmi všeho typu. Závislost je něco, co má takovou sílu, že vám to může zničit život nejen emočně, psychicky, ale také fyzicky, což si většina lidí uvědomuje. Jen málo lidí však ví, jak se závislostmi správně pracovat. Svou závislost můžete více prozkoumat, pochopit a krok za krokem se ji postupně vzdávat. Cílem programu je proměnit závislost na svobodnou volbu toho, zda v ní pokračovat chci nebo nechci. Na čem můžete být závislí a co vše skrze tento program můžete měnit? Závislost na jídle, alkoholu, kávě, cigaretách, lidech, zvířatech, lásce, partnerovi, cvičení, moderních automatech (kryptoměna), kratomu, sladkém, slaném, nákupech oblečení, vlastně na čemkoliv…

Práce se zrcadly

Zrcadlení je pro mnohé lidi stále tajemným zákonem vesmíru. I když vědí, co zrcadlení je a jak funguje, neumí ho ve svém životě využít ve svůj prospěch. Pohled na to, co se nám zrcadlí, pro nás nemusí být někdy vůbec příjemný. Zrcadla jsou pro nás však velmi důležitá, ukazují nám směr, kam se v životě pohnout. V tomto programu bych vám ráda představila novou metodu skrze vědomé otázky. Tato metoda vám pomůže pochopit zrcadla do hloubky a vy můžete v realitě podnikat praktické kroky směrem do pozitivní změny situace. Program je vhodný pro všechny, kterým vadí něco na okolí a chtějí to změnit.

Příklady: vadí mi, že se mnou partner nechce jet na dovolenou, že mi šéf nechce přidat peníze, vadí mi, že mě máma pořád do něčeho tlačí, vadí mi, že je kamarádka závislá…

Jste připraveni ponořit se do energie zrcadlení?

Jak zpomalit svou mysl

Je otázka, kterou někdy řeší každý z nás. Většinu života lidé tráví ve své mysli plánováním toho, co všechno musí udělat ten den, nebo měsíc, či rok. Být ponořený v mysli znamená, nebýt v realitě, neprožívat a necítit jí. Emoce, které během života cítíme, jsou často odrazem jen našich myšlenek. Když se myšlenky v naší mysli cyklí kolem plánovaní dopředu a fiktivních scénářů, jak se věci budou dít, přidávají se k tomu všemu i pocity vyčerpání. Fyzická únava z aktivit je obvyklým přidruženým jevem lidí orientovaných na výkon. Jak se ale zpomalit? To se dozvíte právě v tomto videu. Naučíte se, jak zpomalit svou mysl a jak si začít vychutnávat radosti bytí v přítomném okamžiku.

Výklad tarotových karet

Láká vás nahlédnutí do starobylého umění výkladu tarotových karet? Chtěli byste vědět, jak se situace ve vašem životě budou vyvíjet? Jak si svépomocí odkrýt a pochopit souvislosti, které vám byly dosud skryty? Potom bude pro vás vhodný dlouhodobý program zaměřený na výklad tarotových karet. V programu se dozvíte vše o tarotových kartách, jak začít vykládat karty, jak si připravit oltář, očistit si karty, nabít je. Naučíte se techniky výkladu zaměřené na minulost, budoucnost i přítomnost, vědomí i podvědomí, vývoj určité situace či události, co vás čeká. Společně si projedeme velkou a malou arkánu. Podíváme se i na to, co znamenají jednotlivé postavy v tarotových kartách.

JIŽ BRZY!

Videoknihy

Fénix (40 dnů ke znovuzrození)

Toužili jste někdy poodkrýt pomyslný závoj a nahlédnout do tajů smrti a umírání? Dozvědět se, co se vlastně děje s duší před smrtí, během smrti a po ní? Zajímá vás, jak zpracovat smrt blízkého člověka?

Video kniha Fénix, 40 dní ke znovuzrození vám poskytne informace o životě, smrti a umírání. Naučíte se provázet duši a pomoci ji najít klid před novou reinkarnací. S programem můžete pracovat návazně, nebo jednotlivá témata přeskakovat podle toho, co aktuálně prožíváte. Kniha je vhodná pro všechny, kteří hledají v oblasti smrti odpovědi. Také pro všechny, kteří mají ze smrti strach nebo panické ataky.

Video kniha Fénix, 40 dní ke znovuzrození je příležitostí nevnímat už více smrt jako tabuizované téma, ale začít smrt cítit jako přirozenou součást a koloběh života.

Obsah

Doplňující obsah

Body v tomto obsahu můžete různě kombinovat s předchozím seznamem ve chvíli, kdy se vás budou aktuálně týkat, nebo se budete potřebovat více ponořit sami do sebe. Můžete v nich přeskakovat podle potřeby, zaměřovat se jen na některé body, které cítíte, že potřebujete a že jsou pro vás aktuální

Uvědomění, nové perspektivy, informace, aha-momenty, zajímavá cvičení, nové prožitky, nadhled, odpovědi, řešení. To vše máte na dosah.

Workshopy a semináře (video záznamy)

Práce s negativními myšlenkami

Tento workshop vás vtáhne do problematiky myšlenek. Dozvíte se jak myšlení funguje, co to jsou myšlenky a jak vznikají, také se naučíte metody, jak s myšlenkami pracovat. Společně s MUDr. Martinem Zulákem se probíráme problematikou krok za krokem skrze negativní myšlenky a práci s nimi.

Transformační workshop Zákony Vesmíru

Manifestace, dualita a zrcadlení jsou hlavní zákony vesmíru, která nám řídí život. Pokud je umíme používat vědomě, můžou nám pomoci na cestě za tím, co si přejete. Například mohou pomoci v osobním růstu, pochopit více vztahové roviny, nebo vám můžou pomoci splnit vaše touhy v podobě peněz, zdraví, vysněné práce, skvělého vztahu….

Jak tyto zákony využijeme záleží jen na nás. Pokud se jimi necháme zmítat, protože jim plně nerozumíme, můžeme mít pochybnosti, zda děláme věci ve svém životě správně. Porozumíme-li těmto zákonům, máme možnost uvidět, že i když cesta někdy může být trnitá, vždy vede do seřazení se ze svou duší a tím pádem do všeho, co si v životě přejete.

V záznamu z workshopu, vám budou zodpovězeny otázky:

  • Proč se mi nedaří manifestovat?
  • Proč ke mně nepřichází to, co si přeji?
  • Jak nebýt zmítaný dualitou a přichycený vždy k jedné straně?
  • Jak zastavit starou manifestaci a spustit novou?
  • Jak poznat, co mi druhý člověk zrcadlí, co je skutečně moje a co je toho druhého?

Transformační workshop zaměřený na práci s nemilovaností

Slovo nemilovanost můžete slyšet skloňovat lidi ve všech pádech a podobách. Proč to slovo je tak časté a všude ho slyšíte? Protože nemilovanost je to, oč tu běží.

Je to ta nejzásadnější věc, která nás ovlivní ještě v prenatálu, potom dále po narození a na základě tohoto pocitu, této emoce potom tvoříme komplexně naši osobnost, programy, vzorce chování, naše já…

Nemilovanost je kořen všeho. Je to jeden ze zásadních kořenů strachů. Je součástí vztahových problémů se soužitím a to tehdy, pokud se vám opakují stejné chybové věci dokola. Nemilovanost také souvisí se špatným přístupem k sobě, se sebeláskou a nízkou sebe hodnotou.

Zkrátka a dobře, nemilovanost je podstata všeho a jsme tu proto, abychom se učili milovat….

JIŽ BRZY!

Meditace

Máte rádi meditace? Udělejte si chvilku pro sebe a ponořte se do vedených meditací s něžným hudebním dokreslením. Meditace jsou skvělým prostředkem pro pochopení a řešení nejrůznějších životních témat, ale stejně dobře nám pomohou zažít pocit klidu a relaxace. Meditace, které objevíte v této sekci nejsou pojímány jako útěkové strategie. Jejich účelem je pomoci vám poznat, zpracovat a vytvořit si nadhled nad situacemi. Přinášejí důležité aha-efekty, tedy pochopení, které provázejí pocity úlevy.

Integruj své emoce zpět

Proč je důležitá integrace emocí? Svůj život prožíváme na základě cítění emocí. Právě neintegrované emoce jsou ty emoce, které můžeme cítit diskomfortně.

Často popisujeme, že nás zraňují a máme tendence od nich utíkat. Cesta sebelásky je však cestou přijímání a integrace emocí, díky které můžeme být opět celistvými. Tato meditace potěší všechny, kteří chtějí dlouhodobě pracovat se svými emocemi. V úvodu se dozvíte něco o emocích, jak fungují a proč některé metody v práci s emocemi nefungují.

Vysvětlíme si, jaké chyby při práci s emocemi nejčastěji lidé dělají. A krok za krokem se naučíme integrovat emoce zpět do těla. Dovolíte si vpustit emoce zpět do svého života a vychutnat si skrze ně svět a život kolem sebe?