Logo

Prémiová sekce

A to vše online z pohodlí domova. Bez termínů a s časovými možnostmi, které si určujete sami.

Prémiová sekce

přístup k nadstandardnímu ucelenému obsahu

Videa jsou koncipována na různé oblasti seberozvoje a doprovázím vás v nich jako online terapeut. Ať už vás zajímá téma kontroly, práce s myšlenkami nebo práce s egem (ve vztahových dynamikách). Informace, jak se v těchto oblastech rozvíjet, naleznete právě v Prémiové sekci. Navíc jsou pro Vás připraveny workshopy zaměřené na práci s negativními myšlenkami, nemilovaností, zákonech Vesmíru. Nechybí ani nový formát, kterým je Video-kniha Fénix (40 dní ke znovuzrození).

Témata

Seberozvojové programy

Programy různých témat, zaměřující se na rozvoj osobnosti. Každé téma je zpracované v několika videích, které na sebe navazují a kterými si člověk postupně krok za krokem prochází.

Video knihy

Ve video knize Fénix, 40 dnů ke znovuzrození naleznete informace o životě, smrti a umírání. Naučíte se provázet duši a pomoci ji najít klid před novou reinkarnací.

Workshopy a semináře

Video záznamy z konaných workshopů a seminářů.

Meditace

Originální meditace na různá témata, pro řešení různých věcí, ale také pro zažití pocitu klidu a relaxace.

Uvědomění, nové perspektivy, informace, aha-momenty, zajímavá cvičení, nové prožitky, nadhled, odpovědi, řešení. To vše máte na dosah.

Seberozvojové programy

V této sekci naleznete programy různých témat, zaměřující se na rozvoj osobnosti. Každé téma je zpracované v několika videích, které na sebe navazují a kterými si člověk postupně krok za krokem prochází. Ve videích na vás čeká teorie, cvičení, názorné příklady a postupy, jak s každým krokem v programu pracovat. Čím déle času si po jednom videu dáte na práci s ním a zapojování věcí do svého života, které jste se ve videu naučili, tím hlouběji se do problematiky dostanete a změníte ji. Doporučená práce s každým tématem v programu je 3 měsíce a déle.

Můj život v úzkostech

Tento program je tvořen formou nejčastěji kladených otázek na téma úzkosti, strachy, paniky. Skrze odpovědi se dozvíte vše potřebné o této problematice. Jak k ní přistupovat, začít léčení, nebo jak pokračovat v léčení, když se zaseknete. Program je rozdělený do několika skupin, se kterých můžete vybírat a čerpat vědomosti, příklady, cvičení, informace. Můžete si vybrat z obsahu jakoukoliv skupinu, ve které vnímáte že máte problém a řešit si ji skrze videa, nebo si můžete projíždět celý program dle libosti a vracet se k tomu, co zrovna potřebujete a co vás zajímá. Program je velmi intuitivní a je schopný se přizpůsobit vašim požadavkům právě v daný okamžik. Je vytvořen přímo na míru potřebám úzkostnářů a jejich nejčastějších důvodů, proč se jim s úzkostmi nedaří pracovat. V programu jsou zodpovězeny také nejčastější dotazy úzkostnářů, na které narazili na cestě k léčení.

Kontrola

Ať už máte kontrolu jako vzorec chování, který vás negativně ovlivňuje v životě, situacích, nebo vztazích. Nebo ji máte jako autentickou emoci, můžete se vydat společně se mnou na cestu transformace a práce s kontrolou. Doporučuji tento sebe rozvojový program všem, co mají problémy v určitých situacích s lidmi, partnery a jsou si vědomí toho, že právě jejich problém je kontrola, které se chtějí vzdát.

Také doporučuji tento program pro partnery, jako sebe rozvojovou práci ve dvojicích.

Práce s myšlenkami

Myšlení je nedílnou součástí našich životů. Právě proto práce s myšlenkami, ať už negativními nebo zesilování pozitivních myšlenek v rámci manifestace, působí na náš život velmi transformačně. Metoda, kterou vám představím v tomto programu obsahuje ucelený návod. V prvním kroku vás učí vytvořit si nad myšlenkou nadhled. Získáte dovednost analýzy myšlenek tak, abyste je více pochopili a dokázali přetvořit na podporující a rozvíjející. V dalším kroku budete pracovat s energií a emocemi, které jsou k myšlenkám přilepeny.

Pojďte se stát vědomými tvůrci svého života skrze manifestaci a práci s myšlenkami.

Práce s Egem
(ve vztahových dynamikách)

Přáli jste si mít ve svém okolí lidi, se kterými máte krásné a harmonické vztahy? Potom budete práci s egem vnímat jako nejdůležitější zlom ve svém životě. Dlouhodobý program zaměřený na práci s egem je vhodný pro všechny, kteří si své ego uvědomují a chtějí se posunout více do lásky a sebelásky. Cesta práce s egem spočívá v opuštění logického, kontrolujícího myšlení, ovládání a manipulace. Proces uvědomování si svého ega, získávání nadhledu a přiznávání si, že právě v egu jsme, si můžeme i nesmírně užít.

Jste připravený začít žít život v souladu s pravdou o sobě a pravdou o druhých lidech?

Jak ven ze závislosti

Jak samotný název napovídá, tento program se týče práce se závislostmi všeho typu. Závislost je něco, co má takovou sílu, že vám to může zničit život nejen emočně, psychicky, ale také fyzicky, což si většina lidí uvědomuje. Jen málo lidí však ví, jak se závislostmi správně pracovat. Svou závislost můžete více prozkoumat, pochopit a krok za krokem se ji postupně vzdávat. Cílem programu je proměnit závislost na svobodnou volbu toho, zda v ní pokračovat chci nebo nechci. Na čem můžete být závislí a co vše skrze tento program můžete měnit? Závislost na jídle, alkoholu, kávě, cigaretách, lidech, zvířatech, lásce, partnerovi, cvičení, moderních automatech (kryptoměna), kratomu, sladkém, slaném, nákupech oblečení, vlastně na čemkoliv…

Práce se zrcadly

Zrcadlení je pro mnohé lidi stále tajemným zákonem vesmíru. I když vědí, co zrcadlení je a jak funguje, neumí ho ve svém životě využít ve svůj prospěch. Pohled na to, co se nám zrcadlí, pro nás nemusí být někdy vůbec příjemný. Zrcadla jsou pro nás však velmi důležitá, ukazují nám směr, kam se v životě pohnout. V tomto programu bych vám ráda představila novou metodu skrze vědomé otázky. Tato metoda vám pomůže pochopit zrcadla do hloubky a vy můžete v realitě podnikat praktické kroky směrem do pozitivní změny situace. Program je vhodný pro všechny, kterým vadí něco na okolí a chtějí to změnit.

Příklady: vadí mi, že se mnou partner nechce jet na dovolenou, že mi šéf nechce přidat peníze, vadí mi, že mě máma pořád do něčeho tlačí, vadí mi, že je kamarádka závislá…

Jste připraveni ponořit se do energie zrcadlení?

Jak zpomalit svou mysl

Je otázka, kterou někdy řeší každý z nás. Většinu života lidé tráví ve své mysli plánováním toho, co všechno musí udělat ten den, nebo měsíc, či rok. Být ponořený v mysli znamená, nebýt v realitě, neprožívat a necítit jí. Emoce, které během života cítíme, jsou často odrazem jen našich myšlenek. Když se myšlenky v naší mysli cyklí kolem plánovaní dopředu a fiktivních scénářů, jak se věci budou dít, přidávají se k tomu všemu i pocity vyčerpání. Fyzická únava z aktivit je obvyklým přidruženým jevem lidí orientovaných na výkon. Jak se ale zpomalit? To se dozvíte právě v tomto videu. Naučíte se, jak zpomalit svou mysl a jak si začít vychutnávat radosti bytí v přítomném okamžiku.

Výklad tarotových karet

Láká vás nahlédnutí do starobylého umění výkladu tarotových karet? Chtěli byste vědět, jak se situace ve vašem životě budou vyvíjet? Jak si svépomocí odkrýt a pochopit souvislosti, které vám byly dosud skryty? Potom bude pro vás vhodný dlouhodobý program zaměřený na výklad tarotových karet. V programu se dozvíte vše o tarotových kartách, jak začít vykládat karty, jak si připravit oltář, očistit si karty, nabít je. Naučíte se techniky výkladu zaměřené na minulost, budoucnost i přítomnost, vědomí i podvědomí, vývoj určité situace či události, co vás čeká. Společně si projedeme velkou a malou arkánu. Podíváme se i na to, co znamenají jednotlivé postavy v tarotových kartách.

Program obsahuje sekce: Velká arkána, Meče, Hole, Poháry, Mince.

Test emocí

Test emocí

Zajímá vás, jak na tom jste s emocemi? Zda jsou vaše emoce spuštěné na autopilota, nebo jsou součástí vás, vašeho systému a necháte se jimi vést a řídit. Zda je máte propojené s logickým myšlením a vytváří tým, který vám pomáhá na cestě, nebo zda jdou proti sobě?

To se můžete dozvědět skrze jednoduchý a velmi rychlý test, který vám okamžitě ukáže, jak na tom s určitými lidmi a v určitých situacích jste.

Rezistence

Snažili jste se někdy v životě dosáhnout jistého cíle, ale ať jste dělali cokoliv, nedařilo se vám? Potkali jste se totiž s rezistencí. 

Rezistence je boj, vnitřní vzdor proti něčemu, co si sice přejeme, ale pořád (často kvůli strachům) to nemáme. Rezistenci potvrzují a zesilují názory, přesvědčení nebo víry, kterých se držíme a nejsme ochotni se jich pustit. Názory a víry nás drží v pomyslném bezpečí před požadovanou změnou.

Většinou lidé ví, co potřebují k tomu, aby se jejich život změnil, narovnal a posunul k lepšímu. Ale také ví, proč si ty změny nedovolují udělat. Propast, která vzniká mezi tím, co chceme a tím, kde se nacházíme v přítomnosti se nazývá rezistence. Rezistence se prohlubuje tím více, čím déle se člověk drží v zaseklém a neměnném stavu i když ví, že by se pohnout měl. Situace se začne zhoršovat, tlačit a zraňuje nás. Často to pojmenováváme slovy: „Jsem zaseklý, nemůžu se pohnout, něco změnit“. Pocit zaseknutí vzniká proto, že jsme si nedovolili dělat kroky vpřed. V rezistenci hraje obrovskou roli také manifestace, protože to, nad čím přemýšlíme (jak ty dobré věci, tak ty, vůči kterým rezistujeme), to do života přitahujeme. 

 Naše názory, přesvědčení a víry, které máme často od dětství, se neustále manifestují a vytváří v životě stejné situace, které nás nutí dělat stejné chyby. Můžeme se však vědomě rozhodnout narušit tento cyklus a vydat se do změny.

Jak pracovat s rezistencí a jak se uvolnit ze zaseklého místa, ve kterém se nyní nacházíte? To všechno se dozvíte v programu s názvem Rezistence.

Jak se pustit vztahu

Jak se pustit vztahu

Vztahy v našem životě nejen začínají, ale i končí. Zejména pokud jde o ty nefunkční a disharmonické. Když nevíme, jak vztah ukončit, jak se ho pustit, může to být pro nás velmi nepříjemný a vyčerpávající stav. Setrvávání v takovém vztahu není přínosem ani pro jednu stranu. V tomto programu se zaměříme na vztahy s lidmi, a to konkrétně na ty, které už nefungují a vy je potřebujte ukončit.

Projdete si krok za krokem, všemi fázemi, které vás potkají, když se rozhodnete vztah opustit. Ať se ve svém životě podíváte kamkoli, vždy uvidíte nějaký vztah. Máte vztah s partnerem, s prodavačkou, s automechanikem, s dítětem, se zvířetem. Zkrátka a dobře, vše je vztah. Tak proč se s nimi nenaučit pracovat vědomě?

Nyní už opustit vztah, nemusí být tak těžké, může to být volba, která má svůj význam a velký smysl. Volba, která vám otevře nové dveře jiných a lepších vztahů.

Nedůvěra v sebe

Je vašim přáním být sladěný se svou sílou, důvěřovat si, vnímat svou vlastní hodnotu a moc? Rozhodovat se a dělat ve svém životě kroky na základě sebedůvěry?

S čím se však většina lidí potýká je spíše program úplně opačný – ne sebedůvěra. Pokud je ještě nedůvěra v sebe spojená s traumatem, nebo je aspekt sebedůvěry zcela potlačený a popřený ve stínu díky výchově, stává se podstatou úzkostí, panik či strachů. Prémiový program Nedůvěra v sebe vás krok za krokem povede od nedůvěry k důvěře. Je vhodný právě pro ty z vás, kteří ví, nebo cítí, že s tímto programem se potýkají již od brzkého dětství. Nebo pokud je to dokonce hlavní rys vaší osobnosti, na který navazují další problémy, jako úzkosti, strachy či paniky. Plné prožití nedůvěry vede do krásného pocitu přijetí a prožití nového pocitu důvěry.

S pocitem důvěry se váš život začne odvíjet novým směrem. Stanete se aktivními tvůrci.

Nedůvěra v sebe
Jak na nepříjemné situace

Jak na nepříjemné situace

Nikdo nemá rád řešit nepříjemné situace a když můžete, tak se jim raději vyhnete. Řešení nepříjemných situací probouzí v lidech nespočet fyziologických projevů, jako třesoucí se hlas, pocení, zakoktávání, červenání se. Nevíte, jak se obhájit, co vůbec říct, aby to neměli nějaké dopady a následky pro vás, nebo pro někoho, koho se ta sitauce týká. Problémy, které se dostaví se týkají všech rovin: emoční, fyzické i psychické, a tak se často v nepříjemné situace člověk raději stáhne a nakonec neudělá nic, nebo jen půlku toho, co chtěl. V horším případě se rozhodneme odsunout řešení na později.  

Tento program vás naučí, jak se připravit na nepříjemné situace, které mohou nastat. Jak se v nich následně chovat a jak přemýšlet, aby jste jimi zvládli projít s přehledem. Také se společně podíváme na to, proč je to pro mnohé tak těžké, jaký vliv má dětství na odvahu jít do nepříjemných situací a jak následky z dětství zmírnit, aby to celé bylo jednodušší a uchopitelnější.

Výchova dětí

V tomto sebe rozvojovém programu se zabývám otázkami výchovy dětí. Informace jsou brány z pohledu možností zlepšení ze strany učitelů a rodičů. Aby se dítě mohlo změnit, nezbytnost je spolupráce školy a rodiny a především ochota rodiče změnit svůj vlastní přístup k dítěti takovým způsobem, aby nové chování odráželo požadovanou změnu v dítěti. Vnímám jako zásadní problém ten fakt, že rodiče očekávají od učitelů, že si s dětmi poradí, něco je naučí a vychovají je, zatímco na druhou stranu učitelé očekávají od rodičů poslušné a zralé děti, schopné fungovat samostatně ve škole a v systému. Poslušné dítě však neznamená zdravé dítě, protože poslušné dítě znamená vychované dítě do takových programů, aby odpovídalo normě společnosti, nikde nevyčnívalo a tím pádem nebylo problém ani pro rodiče, ani pro učitele. Jenže pokud někomu vypneme autentický projev, jeho skutečnou osobnost vlivem výchovy a socializace, dotyčný jedinec bude mít problém chápat a cítit sám sebe. Potlačí se všechny dary a talenty, které má. 

Nebude se umět rozhodovat, bude nejistý v tom, co chce a co nechce. Což se potom projevuje například i v pozdějším věku, kdy se ptáte 15 letého člověka, co che dělat a on vám řekne, že neví.

Jiné to není ani po střední škole, kdy většina lidí volí vysokou, ale jelikož je volba špatná, během prvního roku opouští školu a jdou jinam. Když se vlivem výchovy vypnuly emoce a vnímání, není se čemu divit, že potom nemůžou vědět, co se svým živote. Často děti bojují s autoritami, nebo jsou extrovertní v touze získat si vlastní sílu a moc nad ostatními dětmi, nebo naopak se chovají v kolektivu introvertně, ve snaze mít klid, nejsou upřímné, sebevědomé a odolné na stresové podměty.

Všechny programy, které se dítě naučí vlivem výchovy a socializace jsou měnitelné. V následujících videích odpovídám na otázky, ohledně výchovy jak rodičům, tak učitelům.

Otázky a odpovědi v tomto programu:

Práce s panikou

Seberozvojový program Práce s panikou se může stát i vaším osobním průvodcem na cestě od paniky ke zdravému a spokojenému životu beze strachu.

V programu vedu krok za krokem ženu, která se rozhodla zbavit své paniky z pavouků. V jednotlivých videích můžete podrobně vidět cestu po které jsme postupovali od chvíle, kdy bylo ženě nepříjemné mít krabičku s pavoukem blízko u sebe až po situaci, kdy si pavouka dala na svou ruku.

Je pro mě ten pravý?

Rozpoznat potenciálního partnera, se kterým by člověk ve vztahu byl šťastný, který přijde do života, může být často složité. Nejen proto, že jsou lidé za svůj život už x krát zranění a zklamaní kvůli očekáváním které měli a nevyšli, ale také proto že si nejsou jistí, jak vlastně kvalitní vztahy vůbec tvořit a tím pádem se snaží tvořit i vztahy s nekompatibilními lidmi a potom se vztahy stávají jedním velkým utrpením.  

Tato metoda, kterou se můžete naučit, pracuje se základními hlavními a vedlejšími lidskými potřebami, na základě, kterých můžete rozpoznat, jak je na tom váš potenciálně se tvořící vztah, ale zároveň skrze tuto metodu můžete i uvidět, jak je na tom váš vztah po několika letech. Uvědomění toho, jak jsou na tom vaše potřeby je potom důležitý mezník pro další rozhodování, co se vztahem dělat. 

Program nespokojenosti

Už jste někdy slyšeli věty jako: jsi pořád s něčím nespokojená, tobě pořád něco vadí, ať udělám cokoliv nic není dobře, na všem pořád něco vidíš, z deseti věcí, které udělám dobře si vybereš jednu, která je špatně a další podobné věci?

Jak tento program funguje, kdy a proč vzniká, jak se projevuje v našem životě, a hlavně jak tento program změnit se dozvíte v prémiovém videu. Program nespokojenosti.

Nemilovanost: Audio

Tato velmi autentická audio nahrávka, která vznikla na procházce poslouží všem lidem, kteří cítí nemilovanost z toho důvodu, že zjistili, že je někdo nenávidí, pomlouvá, znehodnocuje, šikanuje, nebo jim jinak škodí. Prožitek nemilovanosti může být velmi silný a zraňující zážitek, který vás okamžitě hází do pocitu vyčleněnosti a odpojenosti. Přitom nejzákladnější lidská potřeba je někam zapadat, někam patřit a stav nemilovanosti je přesný opak.

Program obviňování druhých lidí

Když se na sebe díváme, často máme tendence znehodnocovat vlastnosti, které považujeme za negativní. Tyto vlastnosti potom na sobě odmítáme a znehodnocujeme sami sebe pokaždé, když se náhodou touto vlastností zachováme. Ovšem znehodnocení ani odmítání nám nepomůže k tomu, se této vlastnosti vzdát a změnit sami sebe v někoho, kým si přejeme být a jak si přejeme fungovat.

V programu obviňování druhých najdete metodu, jak pracovat s tímto programem, pokud vám vadí, nemáte ho rádi a často ho na sobě znehodnocujete. Naučíte se tento program vytáhnout ze svého stínu a integrovat zpět do svého života, aby se stal vědomím a tím pádem lépe ovladatelným.

Stud

Audio je další z velmi autentických nahrávek tvořených za pochodu. V tomto programu se dozvíte jak pracovat se studem. Stud můžeme rozdělit na dvě kategorie. První kategorie je stud za něco, co uděláme špatně a jsme druhými lidmi upozorněni na to, že to nebylo úplně v pořádku a i mi sami si uvědomujeme, že jsme něco pokazili, nezvládli, nebo v něčem selhali.

Ovšem druhá kategorie studu se týká věcí, ve kterých se nám něco podaří, uděláme něco správně a někdo nás na to upozorní, nebo nás pochválí. Často lidé v těchto případech začnou cítit nepříjemný pocit právě zmiňovaného studu, který se člověka potom snaží ochránit tak, že celou věc zjednodušší, odlehčí, nebo na ni začne poukazovat, že se tak moc nestalo.

S pocitem studu za věci, které zvládnete a které se vám podaří  se můžete naučit pracovat skrze motivační, ale zároveň poučné audio, ve kterém najdete jednotlivé kroky, jak se konfrontovat s tím, že se vám něco podaří beze studu.  

Co je to identifikace

Možná jste potkali ve svém životě člověka, který se přehnaně bál o své blízké, nebo o své věci a možná jeho reakce byli pro vás přehnané, neadekvátní a nepochopitelné, že proč kvůli poškrabanému autu dokáže dělat takový povyk, nebo proč kvůli obsazenému parkovacímu místu může být tak moc v silných negativních emocích, proč když se neozvete, nedáte o sobě vědět, když dorazíte na dovolenou, vás ten člověk na druhé straně nahání, je ve stresu, nervozitě a strachu až takovým způsobem, že to vypadá, že snad cestuje on sám a ne vy….

Co je identifikace, jak funguje a jak s ní pracovat se dozvíte ve videích v prémiové sekci.

Strach ze smrti

Mezi námi jsou lidé, kteří se bojí smrti takovým způsobem, že ve svém životě dělají vše tak, aby se vyhnuli jakémukoliv riziku, kde by jen hrozilo, že se něco může stát. V menší míře strach ze smrti může vytvářet obavy o tělo, na které jsme opatrnější a háklivější. Více si dáváme pozor na fyzické projevy, které se dějí jinak než jindy a kterým často přisuzujeme jiný význam, než skutečně mají, takže potom například za kručením břicha můžeme vidět rakovinu, nebo žaludeční vředy a podobně.

V programu vám vysvětlím, jak tento strach ze smrti funguje, jak se projevuje a kdy, proč ho máme a také se naučíte metodu, skrze kterou můžete začít pracovat s rezistencí vůči smrti. Rezistence vytváří silnou opoziční energii uvnitř vás, která tlačí proti úlevě a nedovolí člověku vydechnout.

Videa jsou určené pro všechny, kteří mají strach ze smrti, ať už tento strach vznikl skrze trauma, nebo vlivem krize středního věku, vlastním či přeneseným zážitkem, zkušeností skrze blízké a podobně.

Uvědomění, nové perspektivy, informace, aha-momenty...

Videoknihy

Fénix (40 dnů ke znovuzrození)

Toužili jste někdy poodkrýt pomyslný závoj a nahlédnout do tajů smrti a umírání? Dozvědět se, co se vlastně děje s duší před smrtí, během smrti a po ní? Zajímá vás, jak zpracovat smrt blízkého člověka?

Video kniha Fénix, 40 dní ke znovuzrození vám poskytne informace o životě, smrti a umírání. Naučíte se provázet duši a pomoci ji najít klid před novou reinkarnací. S programem můžete pracovat návazně, nebo jednotlivá témata přeskakovat podle toho, co aktuálně prožíváte. Kniha je vhodná pro všechny, kteří hledají v oblasti smrti odpovědi. Také pro všechny, kteří mají ze smrti strach nebo panické ataky.

Video kniha Fénix, 40 dní ke znovuzrození je příležitostí nevnímat už více smrt jako tabuizované téma, ale začít smrt cítit jako přirozenou součást a koloběh života.

Obsah

Doplňující obsah

Body v tomto obsahu můžete různě kombinovat s předchozím seznamem ve chvíli, kdy se vás budou aktuálně týkat, nebo se budete potřebovat více ponořit sami do sebe. Můžete v nich přeskakovat podle potřeby, zaměřovat se jen na některé body, které cítíte, že potřebujete a že jsou pro vás aktuální

Uvědomění, nové perspektivy, informace, aha-momenty, zajímavá cvičení, nové prožitky, nadhled, odpovědi, řešení. To vše máte na dosah.

Workshopy a semináře (video záznamy)

Práce s negativními myšlenkami

Tento workshop vás vtáhne do problematiky myšlenek. Dozvíte se jak myšlení funguje, co to jsou myšlenky a jak vznikají, také se naučíte metody, jak s myšlenkami pracovat. Společně s MUDr. Martinem Zulákem se probíráme problematikou krok za krokem skrze negativní myšlenky a práci s nimi.

Transformační workshop Zákony Vesmíru

Manifestace, dualita a zrcadlení jsou hlavní zákony vesmíru, která nám řídí život. Pokud je umíme používat vědomě, můžou nám pomoci na cestě za tím, co si přejete. Například mohou pomoci v osobním růstu, pochopit více vztahové roviny, nebo vám můžou pomoci splnit vaše touhy v podobě peněz, zdraví, vysněné práce, skvělého vztahu….

Jak tyto zákony využijeme záleží jen na nás. Pokud se jimi necháme zmítat, protože jim plně nerozumíme, můžeme mít pochybnosti, zda děláme věci ve svém životě správně. Porozumíme-li těmto zákonům, máme možnost uvidět, že i když cesta někdy může být trnitá, vždy vede do seřazení se ze svou duší a tím pádem do všeho, co si v životě přejete.

V záznamu z workshopu, vám budou zodpovězeny otázky:

  • Proč se mi nedaří manifestovat?
  • Proč ke mně nepřichází to, co si přeji?
  • Jak nebýt zmítaný dualitou a přichycený vždy k jedné straně?
  • Jak zastavit starou manifestaci a spustit novou?
  • Jak poznat, co mi druhý člověk zrcadlí, co je skutečně moje a co je toho druhého?

Transformační workshop zaměřený na práci s nemilovaností

Slovo nemilovanost můžete slyšet skloňovat lidi ve všech pádech a podobách. Proč to slovo je tak časté a všude ho slyšíte? Protože nemilovanost je to, oč tu běží.

Je to ta nejzásadnější věc, která nás ovlivní ještě v prenatálu, potom dále po narození a na základě tohoto pocitu, této emoce potom tvoříme komplexně naši osobnost, programy, vzorce chování, naše já…

Nemilovanost je kořen všeho. Je to jeden ze zásadních kořenů strachů. Je součástí vztahových problémů se soužitím a to tehdy, pokud se vám opakují stejné chybové věci dokola. Nemilovanost také souvisí se špatným přístupem k sobě, se sebeláskou a nízkou sebe hodnotou.

Zkrátka a dobře, nemilovanost je podstata všeho a jsme tu proto, abychom se učili milovat….

Metoda Hledání strachové víry

Metoda vás provede 4 základními rovinami. Učí člověka pracovat se strachovými myšlenkami, transformovat je a ulevit si od těchto pohlcujícíh dokola se opakujících myšlenek. Dokáže rozpoznat a změnit skutečnou strachovou emoci, která se pod strachem ukrytá a je součástí skutečného traumatu, ze kterého strach vznikl.  Díky metodě nový přístup a emoce velmi rychle a jednoduše aplikujete do reality a tím změníte strachové chování na chování aktivní.

Metoda mění postoj k celé situaci a tím pádem mění energii celé situace. Pro ty, co znají manifestaci ví, že změna energie a vibrací je nesmírně důležitá pro zastavení „nežádoucí manifestace“a transformace na menifestaci více žádoucí, což znamená, že člověk přestane do života přitahovat takové situace, které by mu znovu vyvolávali původní reakce. 

Jak pracovat s myšlenkami

Když se podíváte do různých knížek, časopisů, nebo půjdete na semináře, které učí pracovat s myšlenkami zjistíte, že se v podstatě všichni shodují v jedné věci, a to v té, že myšlenky nejsou důležité, je třeba jim nedávat tak velkou pozornost a učit se je pouštět.
Jenže jak to vlastně udělat, jak se pustit myšlenek a vytvořit si nad nimi dostatečný nadhled?

Jak se pustit myšlenek, které vytváří negativní emoce, které nás chytí do svých spárů a nepustí. Jak se pustit myšlenek, vtíravých, opakujících se a přicházejících neustále dokola, takových, které ovládají a s člověkem manipulují?

Téma myšlenek je velmi rozsáhlé a zajímavé pro většinu lidí a proto jsem pro vás připravila online workshop na téma co dělat se svými myšlenkami.

Jak pracovat se vztekem

Vztek, zloba, nenávist, agrese a hněv.
Nejčastěji potlačované emoce od velmi raného dětství, které nejen že jsou v dítěti potlačované pokaždé, když se nimi zachová, ale také jsou to nejčastější emoce, za které jsme trestaní často od rodičů skrze pocit studu, odebrání lásky, pozornosti, nebo káráním.
 
V první části workshopu si vysvětlíme, jak vůbec takové emoce vznikají, co se pod nimi nejčastěji ukrývá, proč se projevují způsobem, kterým se projevují a v druhé části workshopu začneme pracovat na samotné metodě.

Recenze uživatelů

V.
Read More
Co se týče obsahu, tak jsem neměla nějaké konkrétní očekávání, ale věděla jsem, že to bude pecka. No a pecka to je. Jsem ráda, že mohu jít do hloubky... Je to prostě úžasné... 👍👍👍Takže za mě palec nahoru. Obzvláště videa o smrti, to jsem přesně potřebovala. Informace jsou tak zhuštěné, nebo jak bych to řekla, jedno video má třeba 20 minut, ale informací v něm je, jako bych se dívala na 2hodinový film... Snad se posunu kousek dál. Jsem moc spokojená a jsem ráda, že v prémiové sekci jsem 👍👍👍👍
E.
Read More
Prémiová sekce je pro mě uživatelsky velmi přívětivá, má srozumitelná videa s řadou praktických cvičení. V meditací - integruj své emoce zpět - jsem pracovala s nepříjemnými emocemi a vypadá to, že se tyto emoce podařilo úspěšně integrovat, cítím se lépe. Oceňuji cvičení, která mi pomáhají si řadu věcí uvědomit a ujasnit. Také jsem poslouchala videa k výkladu tarotových karet. Už dva roky jsem si tyto karty chtěla koupit, jenže jsem nevěděla jaké vybrat. Po shlédnutí úvodního videa jsem si je koupila a procházím jednotlivé karty. Sledovala jsem také videa transformačního workshopu - zákony vesmíru, zaujal mě. Nastavila jsem si přání, ale při provádění vizualizace jsem cítila nějaký diskomfort a horko, něco mi říkalo, že na splnění tohoto ještě nejsem připravena, příště zkusím nižší úroveň tohoto přání a uvidím. Prémiová sekce naplňuje moje očekávání a jsem s ní spokojena. Děkuji vám za videa v prémiové sekci i na youtube, jsou pro mě velmi inspirativní při práci na sobě.
J.
Read More
Děkuji za možnost si pouštět videa v prémiové sekci. Pouštím si teď video, jak integrovat emoce, krok za krokem, jsem ráda,že mám tyto informace. V prémiové sekci je mnoho videí a témat.Mohu si pustit, co mě zrovna zajímá, na čem bych chtěla pracovat. Super jsou záznamy z workshopů. Videa musely dát nesmírnou práci. Děkuji.
Přemýšlela jsem, jakým tématem začít, a tak jsem začala intuitivně s metodou „Malíře“. I když už jsem moc zvědavá, co mě čeká v dalších videích a tématech, postupuji podle doporučeného času a užívám si poznávání sebe do hloubky, do které metoda jde. Je fajn, že si mohu stanovit vlastní tempo, nebo si video přehrát znovu. Zaujal mě také výklad Tarotu, protože jak ho Verunka učí, na základě intuice každého člověka, v tom jsem se našla. Dává to prostor pro zkoumání, kdo jsem. Těším se vždy na večer, kdy si udělám čas jen pro sebe a Prémiovku, pro práci se sebou=)
Paní H.
Read More
Prostřednictvím výhry v soutěži mi byl umožněn přístup do Prémiové sekce a za to Ti Verunko, velmi děkuji.

Vstupem do Prémiové sekce jsem se jakoby ocitla na staré půdě a pomalu otvírala jednu „skříňku“ za druhou a z každého šteláře brala jedno téma za druhým. Postupně jsem zjišťovala, co, že jsem to ze svého života vytvořila…

Nedůvěra v sebe, no, ano, to znám!!! Rezistence…, fat, no jo? Nemilovanost...bože.

Naštěstí a v to věřím, že díky skvěle propracovaným, až vycizelovaným videím na každé dané téma, najdu krok za rokem pomocí cvičení a uvědomění sebelásku, důvěru v sebe.

Na Verunce oceňuji velkou profesionalitu a lidskost, z workshopů je vidět s jako láskou frekventantům předává svá poznání, zkušenosti. Všechna ta videa musela dát velkou práci.

Doporučuji každému, kdo jste uvízlí a nemůžete se pohnout z místa v jakékoliv oblasti svého života, dopřejte si a zakupte si Prémiovou sekci, výhodou sekce je, že si můžete postupovat, dle svého tempa, či se přihlaste na semináře, workshopy, výcviky anebo na osobní konzultace k Veronice Peškové, prostě buďte aktivní.
Se smrtí blízkého jsem se nepotkala už hodně dlouho...Vlastně to je asi 25 let, co mi umřel někdo z nejbližších a tak když jsem se dozvěděla, že můj pejsek má agresivní formu rakoviny a potrvá jen pár týdnů, nanejvýš měsíců, kdy odejde, překvapila mě síla emocí, co jsem cítila. Vůbec se smířit s tím, že je to pravda. Že se najednou vše, co má člověk za běžné skončí a všechna očekávání se obrátí o 180 stupňů...Cítila jsem ohromnou bolest, beznaděj, bezmoc. Lítost nad tím, že už to nikdy nebude jako dřív a smutek. Knížka Fénix-40 dnů ke znovuzrození mě provedla den po dni, krok po kroku všemi těmito emocemi a fázemi. Jsem za ní moc vděčná, protože myslím, že by mě to semlelo a že bych spíš utekla nebo se topila v tom všem ještě hodně dlouho, kdybych se v knížce nedozvěděla, co s tím. Moc mi pomohly informace o tom, jak celý proces probíhá a co mohu během něj cítit, co nastane, ale taky praktické metody, jak s tím pracovat, že i s tak silnou životní událostí a se vším, co jí provází můžu pracovat. Protože díky metodám jsem mohla zažít a zacítit účel celého procesu, jak člověku vlastně pomáhá a jak je důležité si jím správně projít.

Knížku Fénix bych doporučila všem, kterým odešel nebo odchází milovaný, nebo těm, kteří mají ze smrti strach, nebo ji nerozumí, a vlastně úplně každému člověku. Protože z této zkušenosti vnímám, že na smrt zapomínáme, nebo často žijeme život, jako by smrt nebyla, bojíme se a přitom je tady, vždy byla a bude. Při poslouchání knížky jsem si uvědomila, že tím, jak jsem se snažila nevnímat tak úplně smrt v běžném životě jsem se držela dál i sama od sebe. Tedy za sebe mohu říct, že mě Knížka přiblížila sama k sobě zase o kousek blíž. Knížka Fénix mi ukázala úplně nový pohled na smrt, umožnila mi vnímat, jak může být i krásná. Ukázala mi, jak je přirozená, a že dovolit si nepotlačovat fakta a emoce je cesta do něčeho fascinujícího, hořkosladce pravdivého a ve své dualitě úžasného, co na nás na konci čeká... Děkuju Verunko za dar, který jsi v podobě Fénixe mě a lidem dala. Děkuji za tvou podporu v téhle těžké chvíli, za tvou lásku, za to, že můžu být součástí tvého života a za to, že jsi.
Previous
Next

Meditace

Máte-li rádi meditace, které jsou vedeny hlasem s něžným dokreslením hudby, potom vás zaujme právě tato sekce. Čekají zde na vás meditace na různá témata. Pro řešení těžkých situací, ale také pro zažití pocitů klidu a relaxace. Meditace, které v této sekci naleznete nejsou pojímány jako útěkové strategie čili primárním cílem meditace není se cítit hned lépe. Jde nám o pochopení, zpracování nebo vytvoření si nadhledu. Tento přístup vám dovolí zažít si mnoho aha efektů, které doprovází postupné zklidnění i pocity úlevy.

Integruj své emoce zpět

Proč je důležitá integrace emocí? Svůj život prožíváme na základě cítění emocí. Právě neintegrované emoce jsou ty emoce, které můžeme cítit diskomfortně.

Často popisujeme, že nás zraňují a máme tendence od nich utíkat. Cesta sebelásky je však cestou přijímání a integrace emocí, díky které můžeme být opět celistvými. Tato meditace potěší všechny, kteří chtějí dlouhodobě pracovat se svými emocemi. V úvodu se dozvíte něco o emocích, jak fungují a proč některé metody v práci s emocemi nefungují.

Vysvětlíme si, jaké chyby při práci s emocemi nejčastěji lidé dělají. A krok za krokem se naučíme integrovat emoce zpět do těla. Dovolíte si vpustit emoce zpět do svého života a vychutnat si skrze ně svět a život kolem sebe?

Element větru

Rádi byste při různých náročných situacích ve svém životě cítili více v klidu a smíření? Pak pro vás bude velmi přínosná schopnost vytváření si nadhledu. Abychom správně pochopili určité situace v životě, které se týkají buď nás samotných, nebo naší interakce s druhými lidmi, potřebujeme mít určitou schopnost vytvořit si nadhled a od celé situace poodstoupit. Vytvořit si nadhled až do té míry, abychom se na to mohli podívat co nejméně zainteresovaně.

Čím silnější nadhled a pochopení získáme, tím potom lépe porozumíme celé situaci a vymyslíme následné řešení.

Smíření: meditace pro práci s rezistencí

Každý z nás se může v životě dostat do bodu, kdy cítí nějaké nepříjemné pocity.

Pocit nespravedlnosti, protože se věci vyvíjí jinak, než bychom chtěli. Pocit smutku, protože se cítíme, že něco nemůžeme ovlivnit, změnit, posunout. Pocit vzteku, protože jsme si mysleli, že něco dopadne jinak, pro nás mnohem lépe než právě dopadlo. Meditace smíření je meditace, která pomůže zmírnit a přijmout jakoukoliv nepříjemnou nebo i příjemnou emoci, se kterou nejste ztotožnění, které se nějak bráníte a vůči které rezistujete. Samotná rezistence a nepřijetí nás činí zaseklými a prodlužuje délku trvání. Smířit se s něčím, co cítíme neznamená, že si myslíme, že je to správně. Vlastně to neříká nic o tom, zda je něco správně nebo špatně.  Smíření nás učí se v tu chvíli k tomu celému postavit tak, jak to je. Pro mnohé lidi může být první krok na cestě k odpuštění pochopení toho, že teď je to tak, jak to je a každý den či hodinu se může situace změnit. Smíření nám také dává zažití úlevy v celé situaci, vůči které emoci cítíme.

Meditace bójka vás vezme do tajů nádherných emocí plných klidu, bezpečí, jistoty a stability, kde si nacítíte, že i vůči penězům se můžete cítit klidní a vyrovnaní, nezávislí na vnějším okolí.

Všechny věci, které se vám dějí, můžete zvládat lépe s klidnou hlavou a čistým srdcem.

Bójka

Peníze jsou velkým tématem každého člověka, ať jste mladí, nebo staří, zdraví, nebo nemocní, žijete jakýmkoliv typem života. Pocity a myšlenky, které často lidé ohledně peněz mají, nejsou vždy příjemné a povzbudivé, spíše naopak, mnohdy mohou člověka uvěznit a zacyklit. Často lidé řeší nedostatek, obavy a strachy ze ztráty a vydání. Předvídají a hádají, co se může stát a místo manifestaci zisku a hojnosti, manifestují nedostatek. K tomu, abyste se mohli vůči penězům uvolnit, zažívat příjemné pocity stability, jistoty a bezpečí, není potřeba mít balík peněz na účtu. K tomu, abyste se mohli uvolnit, je potřeba naučit se cítit i jiné emoce než jen stres. Uvolnit se do takové míry, aby vnější okolnosti, které se přirozeně dějí, neměli devastující a ovládající vliv na to, co cítíte a jak přemýšlíte. Abyste si zkrátka udrželi stále nadhled a čistou mysl. Kolik lidí se bojí i když finanční rezervy mají, kolik lidí je ve stresu a ovládají je jejich iluzorní strachy, co kdyby…. Kolik lidí řeší finanční oblast?  

Blahobyt, hojnost a pocit bezpečí může být závislý na velikosti finančního polštáře, ale také může spočívat v cítění bezpečných a stabilních emocí, související v důvěrou v sebe, že to zvládnu.

Závoj pravdy

Práce se strachem, může být náročná a zdlouhavá a může způsobit různé spomalení na cestě za změnou. Čím hlubší je, tím více se bojíte a čím více se bojíte, tím méně se vám s tím chce pracovat, nebo věříte v pozitivní výsledek. Strach člověka zasekne.

Meditace skrze vizualizaci: závoj pravdy, vám dá začít opačný pocit, který leží na konci strachu. Naučí vás cítit novou, nebo jinou emoci, kterou právě potřebujete. Tato nová emoce vás namotivuje a podpoří a to může být právě ten první krok, jak se vydat do toho, čeho se bojíte. Když budete cítit i jiné emoce než jen strach, přestane být strach tak silný a pralizující.

Například když budete mít strach udělat krok směrem k nové práci, skrze tuto meditaci nacítíte pocit odhodlání. Když budete žít v nefunkčním vztahu a cítit se osamělí, budete mít strach udělat další krok, skrze meditaci můžete nacítit odhodlání pro změnu….

Nová emoce vás uvolní, uklidní a pomůže vám udělat krok v před a možná to bude váš první krok na cestě skrze strach.

Meditace: Závoj pravdy
Meditace: Andělské obejmutí

Andělské obejmutí

Pokud vás zajímá práce se strachem určitě oceníte následující meditaci, kterou jsem vytvořila speciálně pro ty, kteří rádi skrze meditace naciťují emoce a nestačí jim pouze logické metody zpracování. Meditace pracuje s andělskou energií, vaši odvahou a ochotou pracovat s emocemi strachu, pozitivními emocemi a jejich naciťování.

Provede vás velmi jemně a klidně silným procesem transformace přes přítomnost, minulost a budoucnost. To vše v doprovodu andělů a jejich energie, která skrze vámi bude protékat.

Ten kdo má rád anděly a jejich energie, tuto meditaci si zamiluje 😊.

Meditace je velmi silná a hluboká, proto doporučuji před meditací ani těsně po ní nejíst, aby prožitek byl co nejhlubší a nejsilnější.

Po meditaci se nechejte unášet na vlnách změny a jen si užívejte čas strávený v nové energii, kterou jste vytvořili. 

Pokud máte technický dotaz související s Prémiovou sekcí, využijte informací na stránce s FAQ,
nebo se na nás obraťte na e-mailové adrese [email protected].