Logo

Komunikace

Co je to komunikace a jak vůbec probíhá?
Komunikace vychází s latinského slova communicare což je sdílet či radit se.

Nejčastější způsob komunikace je prostřednictvím řeči a písma. Řeč je forma aktivní, písmo je forma pasivní.

V aktivní formě (řeč) jsou přítomny dvě složky a to neverbální (mimika, gestikulace) a vizuální, kde hraje roli intuice, sympatie a emoční zralost jedince. Vizuální složka je sdílení a prožívání energií jednoho jedince vůči druhému.

Pro lidstvo je nejdůležitější forma aktivní. Komunikace kde se používá řeči. Je důležitá díky tomu, že neprobíhá samotně, ale jsou zde přidružené neverbální a vizuální složky. Tyto dvě složky zaručují, že při komunikaci pomocí řeči nedochází k nedorozumění. Člověk se naladí na energii druhého jedince a čte jak se říká mezi řádky. Sám pak velice dobře odhadne, zda rozhovor má cenu vésti dále, nebo zda je lepší ho ukončit, protože není správný čas na řešení problému. Odhadne i zda je druhý člověk připravený vést takovou debatu.

Co z toho všeho vyplývá?
Dnešní doba a technologie v ní, tlačí do používání pasivní formy komunikace. Jelikož pasivní forma komunikace nemá možnosti jako forma aktivní, dochází více k neshodám mezi dopisovateli, nejastnostmi a problémy s porozuměním. Člověk snadno zabředá k vůli vyjasňování nedorozumění více do pasti pasivní komunikace.
Pasivní komunikace je určitá forma útěku z reálného světa. Když je někomu něco nepohodlné či nepříjemné, často to raději vyjádří písemně, než aby se potýkal s nepříjemnými pocity aktivní složky.

To je stinná stránka pasivní komunikace.
Vede totiž k vyhýbání se nepříjemným či nepohodlným pocitům a k útěku z reálného světa. Člověk se pak stává více otupělý k bolesti druhých. Emoce jsou potlačovány a brány za nepohodlné či ubližující, kterým je potřeba se vyhnout. Pasivní komunikace tuto možnost vyhnutí nabízí.

Naše společnost však nevyjadřuje pouze nepříjemné pocity pasivní formou, ale i příjemné, krásné a láskyplné emoce. I toto je forma útěku. U pozitivních emocí vyjádřených pasivní formou je stinný aspekt neschopnost lásku a příjemný pocit dát, vyjádřit, nebo přijmout.
Komunikace je z latinského slova communicare – což je sdílet a radit se (aktivní forma). Nechte ať vám ukáže jakou sílu má, jak je nenahraditelná.

Pochopte její krásu a možnosti právě prožíváním její energie s druhými lidmi.
Umět spolu mluvit, vyjadřovat co člověk cítí, je jedna z mnoha krásných schopností ve vás. Nechte ji opět rozkvést.