Logo

Semináře, workshopy, kurzy, výcviky, programy

Podmínky účasti

Podmínky účasti a přihlášky na semináře, workshopy, kurzy, výcviky, programy…

 • Objednávají se telefonicky, emailem, objednávkovým formulářem na webu.
 • Všechny pořadatelem potvrzené přihlášky jsou závaznými objednávkami.
 • Platba probíhá předem na účet číslo: 1184631038/3030 v celé požadované výši kurzovného.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat toho, koho příjme do výcviku.
 • V případě zrušení výcviku ze strany spotřebitele před zahájením výcviku, jsou účtované storno poplatky, které pokud nejsou specifikované jinak, platí v následujícím znění. Odstoupit je možné pouze písemně

Storno podmínky

 • 1 měsíc a déle od začátku workshopu bez poplatku
 • 3 – 4 týdny je storno poplatek 50 % z ceny
 • 2 – 3 týdny je storno poplatek 70 % z ceny
 • 1 – 2 týdny je storno 100 % z ceny
 • V průběhu výcviku, či rozběhlého semináře, má právo spotřebitel odstoupit, však není možný přesun a dokončení výcviku v jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.
 • V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit kteréhokoliv účastníka z průběhu semináře, bez nároků na náhradu.
 • Každý účastník se zavazuje nevynášet získané informace ven, mimo výcvikovou skupinu a tím ji udržet a podílet se po celou dobu konání na její bezpečí.
 • V případě potřeby vytváření zvukového, či video záznamu, je možné pouze se souhlasem pořadatele vždy před samotným začátkem konkrétního výcviku.
 • Pořadatel má právo kdykoliv změnit formu, místo, či datum výuky, pokud to nezbytnost situace bude vyžadovat. Pořadatel si také vyhrazuje právo na zrušení akce případně její části z opodstatněných a závažných důvodů.
 • Každý účastník si zodpovídá za své věci.
 • V případě nemoci, či zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady, nutné na lékařské ošetření či transport do nemocnice.

Každý účastník nese zodpovědnost sám za sebe a zároveň si je plně vědomý, že svým chováním a jednáním ovlivňuje všechny ostatní členy skupiny. Proto se zavazuje chovat a jednat takovým způsobem, aby nezraňoval, či nijak neubližoval svým jednáním a chováním a nijak nebude škodit v průběhu akce sobě, ani druhým lidem….