Logo

Smrt jako přirozená součást života

Článek pro časopis Eniologie člověka 03/2023

Smrt jako přirozená součást života

Pokud vás láká vědět něco víc o tématu smrti a umírání, můžete si přečíst článek, který vyšel v časopise Eniologie člověka.
  • Co se děje po smrti?
  • Jak se vypořádat se smrtí?
  • Akašská kronika
  • Existuje očistec?
  • Jak se vypořádat se smrtí?
  • Jakými si pozůstalý prochází fázemi a co v jednotlivých fázích dělat?
Smrt, je neodmyslitelná součást života, pro žití tady na zemi, a to pro všechny žijící bytosti, které jsou součástí hmoty. Žijeme totiž ve vesmíru, kde jsme součástí 3 dimenze, kde vše se týká duality. Dualita znamená, že v jeden okamžik existuje obojí, dobré i špatné, hezké i škaredé, nemocné i zdravé, bohaté i chudé. Velmi často je tento výjev znázorňován v podobě kola rozdělené na dvě barvy, černá a bílá. Vy to znáte pod názvem Jin a Jang, ve všem je všechno. Přičemž dvě navzájem opačné a protilehlé doplňující se síly jin a jang jsou částí jednoho celku, temnoty a světla nacházející se v každé živé a neživé části vesmíru. I když má vše svůj opak, není to opak absolutní. Žádná věc totiž není čistě jin, nebo jang, ale každá ze sil obsahuje základ té druhé. Bavíme-li se o smrti v nehmotných dimenzích, tento proces přesunu energie můžeme nazvat spíše jako transformaci a zrod nového, ale vraťme se ke smrti ve 3D hmotě…