Logo

Seberozvojový program

Co je to identifikace

Možná jste potkali ve svém životě člověka, který se přehnaně bál o své blízké, nebo o své věci a možná jeho reakce byli pro vás přehnané, neadekvátní a nepochopitelné. Proč kvůli poškrabanému autu dokáže dělat takový povyk, nebo proč kvůli obsazenému parkovacímu místu může být tak moc v silných negativních emocích. Proč když se neozvete, nedáte o sobě vědět, když dorazíte na dovolenou, vás ten člověk na druhé straně nahání, je ve stresu, nervozitě a strachu až takovým způsobem, že to vypadá, že snad cestuje on sám a ne vy. 

Identifikovaní lidé mají ten problém, že se nadměrně přichytili k někomu, nebo k něčemu a toto přichycení je tak silné, že když vnímají ohrožení toho, vůči čemu jsou identifikovaní, jejich reakce bývají často nepřiměřené, neadekvátní a zvláštní pro okolí, ve kterém se nachází. Pokud máte zkušenost s identifikovaným člověkem, sami víte, jak je těžké s ním vůbec jednat, nebo něco řešit, protože se ke všemu staví, že pouze on má právo za druhé rozhodovat, chtít o nich vše vědět a chtít jim mluvit do jejich životů. Ono to z prvopočátku může vypadat jako příjemný zájem, že se někdo stará, že se někdo zajímá, ale později tento zájem začne vyvolávat v druhé straně velmi nepříjemné emoce, ve kterých se lidé budou cítit nesvobodní, uvěznění, v tlaku, že něco musí, i když to dělat nechtějí. Například že musí dávat o sobě vědět, kde jsou, nebo jak docestuji, že by měli jíst nějaké vitamíny, chovat se nějak vůči svému tělu, nějak vychovávat dítě podle rad druhého. Identifikovaný člověk žije životy druhých lidí, z toho důvodu je neustále ve stresu, nervozitě a napětí, co se bude dít, co se stane a aby tomu předešel, snaží se zvýraznit a použít svou kontrolu na druhé, kterou bohužel však může často i silně obtěžovat. Tento čloěk si vůbec neuvědomuje, že jeho chování spíše škodí, než pomáhá. Má klapky na očích.

Pokud máte problém identifikace, jste častěji ve strachu kvůli druhým lidem, nebo jste velmi háklivý na své věci. Možná si částečně uvědomujete, že zasahujete druhým lidem do věcí, do kterých vám nic není, ale omlouváme si to často tím, že máte o ně strach.

Pokud si problém s identifikací neuvědomujete, říkají vám to často druzí lidé, ať uberete, nebo zpomalíte, že to, co chcete, je už moc a měli by jste zbrzdit.

Pokud máte problém s identifikací, můžete si vůči druhým lidem vytvářet ochranné modlitby, pro jejich bezpečí, můžete za ně různě afirmovat, nebo se druhých lidí ptát, jaký bude jejich život, či se vyptávat doktorů, léčitelů na jiné lidi, nebo kupujete a čtete knížky s potřebnou tématikou, aby jste druhým lidem, se kterými jste identifikovaní poskytovali rady, které vnímáte jako nezbytné a potřebné. 

Identifikovaný člověk často řeší věci za druhé a mluví o druhých lidech mnohem více, než aby řešil sám sebe a mluvil o svém životě. Identifikovaný člověk také bere pravomoci druhému, bere jim svobodné rozhodování, volbu jednat dle svého uvážení a velmi často přidruží silné nerespektování toho, co druzí chtějí, nebo o co mohou žádat či prosit. Identifikovaný člověk se snaží zachraňovat, protože si myslí, že to druzí potřebují, a protože si myslí, že on ví nejlíp, co kdo potřebuje, a tak se svou pomoc vnucuje. Často si myslí, že je pro druhé nepostradatelný a jeho rady a akce jsou tak moc cenné a důležité. Identifikovaný člověk také nevidí, kde končí on, čili jeho pravomoce a kde začíná druhý člověk a jeho volba si řešit věci po svém. Nevnímá, na co ještě má právo a na co už ne. Tato hranice je velmi zetřena je znovu ji vybudovat.

Identifikace je problém, který ničí vztahy místo toho, aby je utužoval a prohluboval a bohužel vše se děje ve jménu lásky, protože lidé, co jsou identifikovaní často říkají, jak ty druhé mají rádi a proto se takto chovají a kdyby je rády neměli, tak by se přeci takto nechovali. 

Co je identifikace, jak funguje a jak s ní pracovat se dozvíte ve videích na této stránce.

Délka: 38m

Části: 3

Doporučený čas: Neurčeno