Logo

Kolektivní nevědomí, aneb síla Vánoc…

Předvánoční období je pro mnohé období stresu, shonu, nervozity a neklidu. I když se na jednu stranu mnoho lidí na vánoce těší, na stranu druhou se nemohu zbavit narůstající negativní energie v nich samotných. Situace, které se kolem nich odehrávají , je mohou stahovat do většího neklidu, nervozity a stresu aniž by třeba oni sami chtěli, nebo si uvědomovali proč.

Proč se takto děje a vánoce působí na lidi jak působí?

Je to díky kolektivnímu nevědomí a energiím do něho vysílané.

Vánoce a předvánoční doba je něco jako hromadná manifestace myšlenek, promítnutá ve fyzickém světě.

Sami víte, že pokud se skupina meditujících lidí soustředí na určitou věc, pozitivně se na něco zaměří, vyslaná hromadná energie jejich pozitivních myšlenek má mnohem větší sílu a moc, rychleji se manifestuje a promítne do fyzického světa. Jejich energie se vzájemně podpoří, sjednotí a takto manifestují.

Vánoce a předvánoční období je nevědomá manifestace lidí, zaměřená negativním způsobem. Lidé si neuvědomují, že v jednom časovém úseku se většina z nich zaměřuje ve svých myšlenkách na nedostatky, toho co nemají, co musí udělat, zařídit, nakoupit, kde to sehnat, zda to budou mít, zda se to bude líbit atd. Lidé, se ve svých myšlenkách zaměřují na nedostatky v jeden určitý časový úsek, což vyvolává přesycení kolektivního nevědomí negativní energií.

Tyto nahromaděné negativní energie v kolektivním nevědomí ovšem musí být někde propuštěny a musí být nastolena opětovná vyváženost těchto sil. Z kolektivního nevědomí se proto k nám vrací přesně taková energie, která do něho byla vyslaná a v tomto případě je to energie shodná s negací, stresem, neklidem, shonem…

Tato energie, která se k nám vrací a nese vibraci shodnou s negacemi, pak ovlivňuje mnoho dalších lidí, kteří jsou naladěni na stejný tip vibrace. Je to pak ovlivní a začnou vysílat ještě víc silnějších negativních myšlenek do kolektivního nevědomí spolu s dalšími lidmi, která se přesně v takové síle opět vrátí a ovlivní další lidi, kteří třeba před tím odolávali negacím a stresu. Takto se to opakuje dál a dál, energie narůstá až do onoho štědrého dne, kdy se všechna energie vrátí zpět k lidem, manifestuje se a promění a kolektivní nevědomí se opět vyváží.

Tímto opakujícím se a narůstajícím způsobem se do předvánočního stresového procesu zapojuje více a více lidí, což nakonec může vést až k davovému neklidu a hromadnému stresu.

Lidé si neuvědomují, že jejich myšlenky jsou natolik silné, že by mohly vtahovat další lidi do stejných negací (pokud jsou ovšem takto naladěni).

Je to manifestace myšlenek v přímém přenosu. V tomto období, si lidé mohou uvědomit, jakou moc jejich myšlenky mají a jak ovlivňují dění okolo.

Síla předvánočních energií má takovou moc právě proto, že je vysílá v jeden časový úsek větším počtem lidí, přesně jako v meditaci, pouze s tím rozdílem, že jsou zaměřeny na nedostatky a negace.

Co se v této situaci dá dělat a jak do toho nespadnout?

Člověk si musí uvědomit celý tento proces. Jak jeho myšlenka spolu s myšlenkami dalších lidí vyslaná v jeden časový úsek ovlivňuje kolektivní nevědomí, které se takto přehltí.

Jak kolektivní nevědomí, které je přehlcené musí reagovat a vyvážit energie do něj vyslané.

Musí si uvědomit jakou moc má jeho myšlenka a přijmout následky svých myšlenek s pokorou a klidem.

Pochopením tohoto procesu, prozkoumání pravé podstaty vánoc, myšlením a zaměřováním se pozitivně vás přesycená energie v kolektivním nevědomí nijak neovlivní. Vaše vibrace pak nebude shodná s vibraci v kolektivním nevědomí a vy si užijete ty pravé vánoce v klidu, lásce a míru…