Logo

Psychologické poradenství

Poradenství pro dospělé

„Být zdravý rovná se chtít být zdravý a chtít na sobě pracovat.“

Poradenství pro dospělé

Individuální konzultace

Individuální konzultace jsou bezpečným prostorem pro léčení Vaší duše, v kterém jsem s Vámi v plné přítomnosti a soustředění. Práce v terapiích je hluboká a transformační, zaměřená na Váš konkrétní problém. Propojuje a harmonizuje tělo – emoce – mysl a navrací Vás zpět k vyšší podstatě Vaší duše. Cesta, po které kráčíte je jedinečná, protože jste dokonalý originál svého tvůrce, Boha. Jste výjimeční ve všech projevech a nenajdete sobě rovného. Právě proto jsou terapie postavené na této výjimečnosti a Vy v nich poznáte péči a metody, které jsou specifikované přímo pro Vás. Když se cítíte zaseknutí, snažíte se o změny ve Vašem životě marně a nedokážete přeměnit teorii do praxe, vzpomeňte si na svou výjimečnost, která v sobě nese nádhernou sílu tvoření. Jak s touto jedinečností naložíte? Kam se budou ubírat Vaše kroky? Pojďte najít sami sebe.

Mgr. Veronika Pešková

Poradenství pro dospělé

Párové konzultace

Manželský pár - párová konzultace

Rozkolísané partnerské soužití je citlivým a bolestivým stavem pro obě strany. Pokud se snažíte o nápravu, ale nepociťujete změny, odcizili jste se, stagnujete nebo se dlouho cítíte ve vztahu a společném sexuálním životě nekomfortně, je potřebný komplexní pohled, hluboké léčení a přiznání si pravdy.

V přiznání si toho, že ve vztahu potřebujete pomoc a společně se chcete zapojit do transformace, je obrovská síla. Síla, která Vás povede k přijetí, lásce a k harmonickému vztahu.