Služby

Veronika Pešková a tým

Krizová linka, Gynekologická poradna

Služby

Tým

Mudr. Martin Zulák

MUDr. Martin Zulák

Více na: https://martinzulak.cz

Při práci s klienty, kteří mají zdravotní a fyzické problémy velmi úzce spolupracuji s MUDr. Martinem Zulákem, celostním lékařem, který dokáže adekvátně posoudit poruchu zdravotního stavu. Následně může doporučit další léčbu nebo nastavit podpůrnou léčbu v kombinaci konvenční a alternativní medicíny. Např. nutnost dalších zákroků, úprava jídelníčku, životosprávy

Mgr. Jitka Širmarová

Více na: http://jitkasirmarova.cz/

Aby bylo možné dodržet četnost terapií mých klientů, spolupracuji s Jitkou Širmarovou. V terapiích se mnou se společně učíme nové věci, metody, objevujeme nové a nepoznané a za 14 dní můžete mít terapii s Jitkou, kde máte prostor se dotazovat na věci, které Vám ještě nejsou jasné, nebo které Vám vyvstanou v průběhu práce se sebou.

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích. Navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V dalším vzdělávání jsem se zaměřila na reflexní terapii, kterou využívám ve své praxi fyzioterapeuta. Můj přístup je psychosomatický a pracuji intuitivně přes dotek rukou. Baví mě věci propojovat a zkoumat v rámci lidské psychiky a těla.

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích. Navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V dalším vzdělávání jsem se zaměřila na reflexní terapii, kterou využívám ve své praxi fyzioterapeuta. Můj přístup je psychosomatický a pracuji intuitivně přes dotek rukou. Baví mě věci propojovat a zkoumat v rámci lidské psychiky a těla.

Služby

Krizová linka úzkosti

Psychosomatika

Na základě telefonátu lidí se ve mně několik let tvořil nápad založit nonstop linku úzkosti po telefonu, která nebude limitovaná dnem, hodinou, časem, ročním obdobím, protože úzkost, panika a strach si jednoduše nevybírají, prostě přijdou a neptají se.

Tato myšlenka se nyní zhmotnila a proměnila v realitu, která je pro vás k dispozici. Na telefonu Vás čekají tři ženy, které jsem speciálně vycvičila pro tuto krizovou intervenci po telefonu. Jsou i účastnice výcviku transpersonální psychologie a sami se léčí z dlouhodobých úzkostí, panik a strachů, které měli i řadu let. Z toho důvodu Vás dokážou pochopit a navnímat to, kde se zrovna nacházíte, čím si procházíte a co potřebujete k tomu, abyste se mohli stabilizovat. Dokážou Vám pomoci vyjít s krize ven, naučí Vás metody potřebné pro stabilizaci, se kterými si můžete dále pracovat.

Ivana Hromková

tel: 602 806 845

Mária Alexandra Půpalová

tel: 608 376 805

Linka úzkosti

Jana Jacoubová

tel: 774 022 784

Krizová linka úzkosti neslouží jako terapie po telefonu, není to ani náhražka individuálních terapií či konzultací. Je to možnost, o kterou se můžete opřít, v případě krizových situací, do kterých se dostanete během života, ať už s úzkostí pracujete pomocí někoho nebo jen berete antidepresiva, či se snažíte s ní vypořádat sami.

Krizová linka úzkosti

10Kč/min.

Služby

Práce s úzkostí a panikami v terénu

Paniky a úzksoti jsou velmi nepříjemné a vyčerpávající stavy, které vás omezují v žití zdravého, pohodového života. Pokud svou situaci dlouhodobě neřešíte, mají paniky a úzkosti tendence se zhoršovat natolik, že už nemusíte zvládat fungovat ani v běžném životě. Například jít na nákup, setkat se s přáteli, či odjet na dovolenou. Narůstá v ve vás pocit méněcenosti, studu a selhání, ve kterém se zaciklíte na různě dlouhou dobu.

Můžete mít otázky typou: co dělat, jak se z toho dostat ven?

Dokonce na teoretické rovině víte, co máte v tu chvíli dělat, jak postupovat, akrotát tuto teorii nedokážete sami převést do praxe. Stane se velmi těžké překonat svou komfortní zónu.

Pokud by jste potřebovali, aby ve chvíli úzkosti či paniky stál někdo po vašem boku, přímo s vámi na tom místě, kde máte problém, aby tam byl s vámi člověk, který vám pomůže a přesně řekne, co v který okamžik udělat a jak tím projít. Je tento typ pomoci pro vás tím správným.

Celým procesem vás provede speciálně vyškolený kouč Ivana Hromková a to za pomocí metod a supervize Veroniky Peškové.

Každý klient je jedinečný, proto je pro každého vytvořen speciální program, jak panikou a úzkostí projít. S programem vás seznámí Ivana Hromková po konzultaci vašeho případu s Veronikou Peškovou

Info

Ivana Hromková

tel: 602 806 845

Cena celodenní akce

3800Kč

+ náklady spojené z povahou věci (cestování, vstupné, přespání, případně další věci dle domluvy...)

Jak na to?

Jak to v terénu vypadá

1

Telefonický rozhovor

s Ivanou Hromkovou, ve kterém zjistíte všechny potřebné informace a dostupné možnosti o spolupráci na vašich panikách a úzkostech v terénu.

2

Domluvíte si termín,

ve kterém se osobně potkáte.

3

Společná příprava,

která spočívá ve vysvětlení toho, co se bude dít, pochopení panika úzkostí, jak se chovají a jak vznikají, naučíte se metody potřebné při samotné akci.

4

Jdete společně s koučem do akce,

nebo na místo, které vám způsobuje paniku, či úzkosti.

5

Celou akcí budete provázeni koučem,

společně se budete zastavovat dle potřeby a budete vedeni do uvědomění o tom, co ve kterou chvíli dělat, jak přemýšlet, jak pracovat s emocemi a jaké následné kroky udělat, vše se děje dle vašich možností a rychlosti, nikým a ničím nebudete tlačeni do výkonu, pokud sami nebudete chtít do výkonu jít, nejdete, nebo se kdykoliv zastavíte. Proto je celý proces pro vás velmi šetrný, bezpečný, ale zároveň silně naučný a měnící vše potřebné.

Společně si vyhodnotíte celou akci,

naplánujete další kroky a naučíte se ještě metody na doma, jak s tím víc pracovat.

Více se dozvíte ve videu, nebo telefonicky:
602 806 845 (Ivana Hromková)

Těšíme se na vás a na vaše překonávání komfortní zóny za pomocí zkušených lidí.

Služby

Gynekologická poradna

Externí psycholog pro nově zakládané centrum v Olomouci, specializované pro ženy s endyometrózou.