Služby

Veronika Pešková a tým

Krizová linka, Gynekologická poradna

Služby

Tým

Mudr. Martin Zulák

MUDr. Martin Zulák

Více na: https://martinzulak.cz

Při práci s klienty, kteří mají zdravotní a fyzické problémy velmi úzce spolupracuji s MUDr. Martinem Zulákem, celostním lékařem, který dokáže adekvátně posoudit poruchu zdravotního stavu. Následně může doporučit další léčbu nebo nastavit podpůrnou léčbu v kombinaci konvenční a alternativní medicíny. Např. nutnost dalších zákroků, úprava jídelníčku, životosprávy

Mgr. Jitka Širmarová

Více na: http://jitkasirmarova.cz/

Aby bylo možné dodržet četnost terapií mých klientů, spolupracuji s Jitkou Širmarovou. V terapiích se mnou se společně učíme nové věci, metody, objevujeme nové a nepoznané a za 14 dní můžete mít terapii s Jitkou, kde máte prostor se dotazovat na věci, které Vám ještě nejsou jasné, nebo které Vám vyvstanou v průběhu práce se sebou.

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích. Navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V dalším vzdělávání jsem se zaměřila na reflexní terapii, kterou využívám ve své praxi fyzioterapeuta. Můj přístup je psychosomatický a pracuji intuitivně přes dotek rukou. Baví mě věci propojovat a zkoumat v rámci lidské psychiky a těla.

Služby

Krizová linka úzkosti

Psychosomatika

Na základě telefonátu lidí se ve mně několik let tvořil nápad založit nonstop linku úzkosti po telefonu, která nebude limitovaná dnem, hodinou, časem, ročním obdobím, protože úzkost, panika a strach si jednoduše nevybírají, prostě přijdou a neptají se.

Tato myšlenka se nyní zhmotnila a proměnila v realitu, která je pro vás k dispozici. Na telefonu Vás čekají tři ženy, které jsem speciálně vycvičila pro tuto krizovou intervenci po telefonu. Jsou i účastnice výcviku transpersonální psychologie a sami se léčí z dlouhodobých úzkostí, panik a strachů, které měli i řadu let. Z toho důvodu Vás dokážou pochopit a navnímat to, kde se zrovna nacházíte, čím si procházíte a co potřebujete k tomu, abyste se mohli stabilizovat. Dokážou Vám pomoci vyjít s krize ven, naučí Vás metody potřebné pro stabilizaci, se kterými si můžete dále pracovat.

Ivana Hromková

tel: 602 806 845

Mária Alexandra Půpalová

tel: 608 376 805

Linka úzkosti

Jana Jacoubová

tel: 774 022 784

Krizová linka úzkosti neslouží jako terapie po telefonu, není to ani náhražka individuálních terapií či konzultací. Je to možnost, o kterou se můžete opřít, v případě krizových situací, do kterých se dostanete během života, ať už s úzkostí pracujete pomocí někoho nebo jen berete antidepresiva, či se snažíte s ní vypořádat sami.

Krizová linka úzkosti

10Kč/min.

Služby

Gynekologická poradna

Externí psycholog pro nově zakládané centrum v Olomouci, specializované pro ženy s endyometrózou.