Logo

Služby

Tým - lidé

Služby

Tým

Mudr. Martin Zulák

MUDr. Martin Zulák

Více na: https://martinzulak.cz

Při práci s klienty, kteří mají zdravotní a fyzické problémy velmi úzce spolupracuji s MUDr. Martinem Zulákem, celostním lékařem, který dokáže adekvátně posoudit poruchu zdravotního stavu. Následně může doporučit další léčbu nebo nastavit podpůrnou léčbu v kombinaci konvenční a alternativní medicíny. Např. nutnost dalších zákroků, úprava jídelníčku, životosprávy

Mgr. Jitka Širmarová

Více na: http://jitkasirmarova.cz/

Aby bylo možné dodržet četnost terapií mých klientů, spolupracuji s Jitkou Širmarovou. V terapiích se mnou se společně učíme nové věci, metody, objevujeme nové a nepoznané a za 14 dní můžete mít terapii s Jitkou, kde máte prostor se dotazovat na věci, které Vám ještě nejsou jasné, nebo které Vám vyvstanou v průběhu práce se sebou.

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích. Navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V dalším vzdělávání jsem se zaměřila na reflexní terapii, kterou využívám ve své praxi fyzioterapeuta. Můj přístup je psychosomatický a pracuji intuitivně přes dotek rukou. Baví mě věci propojovat a zkoumat v rámci lidské psychiky a těla.

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích. Navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V dalším vzdělávání jsem se zaměřila na reflexní terapii, kterou využívám ve své praxi fyzioterapeuta. Můj přístup je psychosomatický a pracuji intuitivně přes dotek rukou. Baví mě věci propojovat a zkoumat v rámci lidské psychiky a těla.