Logo

Program: Jak pracovat s úzkostmi

Akreditovaný program: Jak pracovat s úzkostmi pro vás pořádá Centrum Vše-Vědomí®
Metody spadají do psychologie Vše-Vědomí®

Ráda bych vás pozvala na program s názvem:
Jak pracovat s úzkostmi.

Tento program se otvírá už po třetí v řadě a jak je z názvu patrné, jedná se o program, který je určený pro ty, kteří se chtějí naučit něco více o straších, úzkostech, nebo panikách, nebo se s nimi naučit pracovat. Bohužel tyto nemoci nepostihují jen dospělé, ale v poslední době se více ukazuje, že se projevují už u dětí školního, či školkového věku. Z hlediska úspěšné léčby, je dobré umět rozpoznat včas, zda se jedná o úzkosti, strachy, nebo paniku proto, abychom sobě nebo dítěti mohli pomoci.

V druhé rovině je důležitá psychohygiena pedagogických pracovníků, kteří jsou vlivem těžké práce náchylnější na syndrom vyhoření, který právě s sebou může nést prvky strachů, úzkostí, či panik. Proto práce s těmito nemocemi je nesmírně důležitým bodem pro každého člověka, ať už kvůli tomu, že těmito problémy trpí sám a potřebuje pomoci, nebo v druhé rovině, aby snadno a rychle rozpoznal kolem sebe děti, nebo jiné dospělé, kteří těmito problémy trpí. V programu pochopíte, jak tyto nemoci vznikají a naučíte se s nimi kompletně pracovat, a to do takové hloubky, že potom bude schopní si kdykoliv zpětně jakoukoliv metodu znovu vytáhnout a opět ji pro sebe, nebo pro druhé použít.

Všechny přednášky se konají prezenčně, 1 víkend v měsíci po dobu 3 měsíců. Přednášky se nahrávají a díky tomu má účastník neustále k dispozici přístup ke všem věcem, co se již naučil, aby si dle potřeby mohl kdykoliv přednášku znovu pustit a metodu si zopakovat.

Jako soukromý psycholog pracuji již 14 rokem a za svůj život jsem viděla strachy, úzkosti i paniky vázané na různé věci, které by mnozí lidé, kteří jsou „zdraví“ označili za prapodivné. Ovšem ať jsou tyto nemoci u jednotlivce vyvolány čímkoliv, vše má řešení a existuje cesta, jak z toho ven. Důležité je jen pochopit podstatu nemocí a najít v sobě ochotu s těmito problémy pracovat.

Když se podíváme na dítě a položíme si otázku, kde se vyvinul jeho strach, úzkost, nebo panika, existuje několik odpovědí. V prvním případě to může být naučený a odpozorovaný program, to znamená, že dítě v raném věku odpozorovává chování rodiče, které potom příjme nevědomě za vlastní a v určitém věku ho začne kopírovat, nebo se může úzkost vyvinout během života vlivem nějaké náročné situace, či traumatického zážitku, nebo to může bohužel být i u dětí módní trend, něco jako všichni o tom mluví, všichni to mají, takže to, co prožívám já je určitě také úzkost. Často kolem dítěte, které trpí strachy, úzkostmi, nebo panikami, můžeme vidět i jednoho z rodičů, který má tyto stejné problémy, jako samotné dítě.

Program Jak pracovat s úzkostmi, nevyužívá žádné rychlé metody, které by člověka učili pouze strachy a úzkosti zvládat, také ho neučí používat žádné útěkové strategie, které by následně problém pouze zesilovali, ale využívá takové metody, které skutečně pomůžou a jsou ověřeny mnohaletou praxí v individuálních terapiích, při kterých se vyléčilo nespočet lidí. Všechny metody, které se budete učit, vznikli jako výsledek mnohaleté práce s lidmi, pochopíte tyto nemoci do hloubky, po sdílíme společné příběhy, které vám pomohou se v celém problému více zorientovat. Metody jsou samotným Know-how.

K čemu vám program bude užitečný,

pokud jste pedagogický pracovník a trpíte těmito nemocemi, nebo k nim máte sklony?

K čemu vám program bude užitečný,

jste-li pedagogický pracovník a kolem sebe vidíte děti a jejich rodiče, trpící těmito problémy?

K čemu vám program bude užitečný,

jste-li člověk ze široké veřejnosti, trpící těmito problémy, nebo který se chce dozvědět něco více o těchto problémech?

Program Jak pracovat s úzkostí je velmi komplexní a bohatý a poslouží jak těm, co mají problémy, nebo těm, kteří pracují s lidmi, u kterých se tyto problémy vyskytují.

Jelikož tento program opakuji již po několikáté, neváhejte a přidejte se k nám, protože není pochyb o jeho úspěšnosti a hloubce, což potvrzují i krásné recenze, které si můžete přečíst na konci.

Celý program je akreditovaný MŠMT.

Více informací k programu:

Všechny přístupy, postupy a metody, které se v programu naučíte jsou použitelné a aplikovatelné pro děti, mládež a dospělé, a to od cca 13 let. dále. Čili pro:

 • druhý stupeň základní školy
 • střední školy
 • vysoké školy
 • dospělý

V upravené a zjednodušené verzi je potom možnost tyto informace, metody a postupy použít i u dětí mladších jak 13 let.

Všechny přístupy, postupy a metody, které se v programu naučíte jsou použitelné a aplikovatelné pro děti, mládež a dospělé, a to od cca 13 let. dále. Čili pro:

 • druhý stupeň základní školy
 • střední školy
 • vysoké školy
 • dospělý


V upravené a zjednodušené verzi je potom možnost tyto informace, metody a postupy použít i u dětí mladších jak 13 let.

 • speciální pedagog
 • školní psycholog
 • metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně


Tito zaměstnanci mohou získat od školy finanční prostředky na pokrytí celého programu, jehož výstup je získání osvědčení MŠMT.

 • Jste-li člověk trpící úzkostí, strachem nebo panikou
 • Jste-li rodič, který má dítě, trpící úzkostí, strachem nebo panikou
 • Chcete-li se dozvědět něco více o těchto nemocech


Pokud jste člověk, který spadá do široké veřejnosti a nejste zaměstnanec školy čili pedagogický pracovník, hradíte si celý program samy a můžete získat osvědčení o absolvování, které vystavuje Centrum Vše-Vědomí®

Časová dotace u každého z níže zmiňovaných témat je rozdělena do určitých bloků tak, abychom během třech víkendů zvládli probrat všechny témata. Během dne jsou 15minutové přestávky a také pauzy na oběd. Jeden den je 6 vyučovacích hodin.

 • Úvodní seznamovací hodina – Co je úzkost, jak vzniká, proč ji studenti či pedagogové trpí, jak vypadají útěkové strategie v práci s úzkostí, proč je nedělat a v čem studentům a pedagogům škodí, jak změnit úhel pohledu na úzkost, práce s rezistencí vůči úzkosti.
 • Práce se strachy – identifikace strachu, identifikace útěkových strategií, základní principy, jak pracovat se strachy (proč se student bojí), práce s katastrofickými scénáři.
 • Staré vzorce chování a programy – Kontrola, orientace na výkon. Jak vznikají a fungují vzorce chování, jak škodí v životě a vzdělávání, jak je změnit a naučit studenta (i pedagoga) si věřit (vzorce a programy jako náhražky sebevědomí). Jak vyměnit staré a nefunkční vzorce chování (kontrola a výkon) za nové a funkční.
 • Změna životního stylu – Jaké jídlo je dobré na uvolnění, rozproudění a doplnění energie při vyčerpávající úzkosti, jaké změny do života zařadit v rámci relaxu a pohybu. Správný druh stravy na základě konstituce těla a pravidelný spánkový režim, vybalancování těla s myslí a emocemi.
 • Práce s hranicemi – jak fungují zdravé hranice, proč jsou v životě studenta důležité, jak si je správně a zdravě nastavit vůči sobě, vůči druhým lidem. Jak zdravé hranice souvisí s umění říkat ne x ano.
 • Práce s emocemi – Jak emoce fungují, proč je důležité pro studenta a pedagoga si je dovolit cítit a pracovat s nimi, co je to emoční kompas a jak ho zapnout, aby vedl a pomáhal při problémech s rozhodováním
 • Práce se zakrývajícími emocemi – Co jsou zakrývající emoce a jak fungují, jak pracovat se zlobou, vztekem, nenávistí, agresí či hněvem. Metoda pro restart emocí.
 • Práce s negativními myšlenkami – Co jsou negativní myšlenky, proč jimi studenti trpí, odkud se berou, jak a před čím studenta chrání, jakým způsobem jsou součástí ega a proč je důležité o nich vědět, metody, jak s nimi pracovat a nepodléhat jim.
 • Práce s panikou – Jak vzniká panika, jak funguje a z jakého důvodu jí studenti či pedagogové trpí. Metody, jak s panikami pracovat, abych je studenti a pedagogové neměli.
 • Rodina a rodinní příslušníci – Jak se mohou rodiče a blízcí rodinní příslušníci chovat k dítěti se strachy, úzkostmi či panikami. Pochopit, se v rodičích odehrává a jak jim v tu chvíli co nejvíce pomoci způsobem, který neublíží ani rodiči, studentu či pedagogovi. Co nedělat? (bagatelizovat, odvádět pozornost, logické vysvětlování, naštvanost). Nechat být x pomáhat lidem v tu chvíli. Pocit viny na obou stranách.
 • Ukončení programu: Jak pracovat s úzkostmi. Závěrečné shrnutí, ohlédnutí se zpět, vyhodnocení kurzu, bilancování úspěchů a další rady.

Prezenční, rozděleno 36 hodin do 3 víkendů v rozsahu 1 za měsíc.

 • Rozpoznání útěkových strategií – pomoc žákům a rodičům identifikovat, kdy od problému pouze utíkají a zastavovat toto chování za účelem řešení problému.

 • Metody pro práci s rezistencí, strachy

  – Rezistence čili vnitřní odpor k práci se zmiňovanými tématy je základem k úspěšné práci s nimi. Pokud má žák, pedagog či rodič rezistenci, pedagog ji dokáže rozpoznat a naučí se metody, jak ji uvolnit, tak, aby bylo možné se pustit do další práce. Bez tohoto není možné pomoci, znalost práce s rezistencí je tedy naprosto klíčová.

  – pedagog získá znalost metod, které může na základě identifikace problému využít při práci s dětmi (či rodičem) a pomoci jim zpracovat strach, jež je jedním ze základních pilířů úzkostí a panik. Pedagog bude vědět, jak se strachem (sebe, žáka, rodičů) pracovat a předcházet tak vývoji strachu v úzkost či paniku.

  – Výuka metod pro práci s katastrofickými scénáři (např. student se bojí špatné známky a hněvu či restu od rodičů a začne rozvíjet v hlavě scénář, jak přijde domů, jak se rodič bude zlobit, zakáže mu používat telefon, žák přemýšlí, že pak nebude v kontaktu s kamarády, ti ho přestanou mít rádi a bude sám). Takovéto scénáře bude umět pedagog identifikovat, pomůže žákovi rozvíjení scénáře zastavit a získat nadhled nad řešením situace, což vede mimo jiné k posílení zodpovědnosti dítěte za vzniklou situaci a jejímu vyřešení. Nezpracovaný katastrofický scénář vede dále do paniky, pedagog se tedy naučí, jak předcházet vzniku paniky.

  – Pedagog využije tyto znalosti, když má např. žák strach z projevení vlastního názoru, přihlásit se ve třídě se svou odpovědí. Zpracování tohoto strachu posílí sebedůvěru žáka a podpoří ho v dosažení lepších studijních výsledků.

 • Identifikace strachu, úzkosti či paniky – na základě rozpoznání těchto nemocí od sebe může pedagog zvolit vhodnou metodu pro práci s žákem, rodičem, či sám se sebou, a tedy efektivně zvolit metodu pro konkrétní problém.

 • Práce se vzorci a programy – zejména orientace na výkon a kontroly.

  – Vzhledem k tomu, že v dnešní době a vzdělávacím systému je velký tlak na výkon studentů a jejich kontrolu, pedagog získá znalosti, jak pomoci studentovi zvládat tento tlak, nepodlehnout mu a zmírnit orientaci na výkon a nahradit zdravým sebevědomím.

  – Pedagog se naučí chápat, jak vznikají a fungují vzorce chování, jak škodí v životě žákovi, rodičům i pedagogům samotným, jak je změnit a naučit se si věřit (vzorce a programy jako náhražky sebevědomí).

 • Zdravý životní styl – péče pedagoga a studenta o fyzické tělo – Vyčerpanost je hlavní faktor doprovázející úzkosti. Pedagog získá znalosti, jak omezit vyčerpání, jaké jídlo je dobré na uvolnění, rozproudění a doplnění energie, jaké změny do života zařadit. Pedagog bude znát metodiky pro relaxaci vlastní, či žáků, ať už v podobě relaxačních technik, či pohybových aktivit. Na základě získaných znalostí může pedagog zařadit do denního režimu správné pohybové aktivity, protahovací cviky, které pomohou žákovi uvolnit tělo při napětí a stresu.

 • Práce s hranicemi – Pedagogický pracovník se naučí, jak fungují zdravé hranice, proč jsou v životě důležité, jak si je správně a zdravě nastavit vůči sobě, vůči druhým lidem. Metody pro práci s hranicemi pomohou pedagogovi či studentovi naučit se říkat zdravé ne x ano. Správné nastavení hranic eliminuje u studenta snahu zavděčovat se svému okolí na úkor sebe.

 • Práce s emocemi – Pedagogický pracovník se naučí, jak emoce fungují, proč je důležité si je dovolit cítit a pracovat s nimi. Naučí se metodu pro správnou identifikaci emoce; metoda Emoční kompas – jak ho zapnout, aby studenta (či pedagoga) emoce vedli a pomáhali mu při problémech s rozhodováním. Aby pedagog znal metody pro práci s emocemi je klíčové pro prevenci vzniků úzkostí, protože úzkosti jsou nemoci emocí čili vznikají kvůli potlačeným emocím a přehnanému logickému myšlení a analýze situací.

 • Práce se zakrývacími emocemi zloby, vzteku, nenávisti, agrese či hněvu – Pedagog se naučí, co jsou zakrývající emoce, jak fungují a jak s nimi pracovat. Pedagog se naučí u žáka rozpoznat dané emoce a pomoci je zpracovat. Např. když je student agresivní, a tato agrese by mohla vést k násilí na ostatních studentech, pedagog včas rozpozná situaci a bude znát metodu, jak žáka zklidnit, tak aby nedošlo k násilí a zároveň žák nepotlačil svůj hněv (což by vedlo k úzkostem), ale konstruktivně ho zpracoval.

 • Metody pro práci s negativními myšlenkami – Pedagogům budou představeny důvody, proč má žák negativní myšlenky (žák přemýšlí např. nad tím, jak ho ostatní žáci nepřijímají, jak není dost dobrý svými výsledky, či že nemá smysl se snažit, myšlenky na neúspěch apod.), odkud se berou, jak a před čím žáka chrání, jakým způsobem jsou myšlenky součástí ega a proč je důležité o nich vědět, metody, jak s nimi pracovat s cílem, aby jim žák nepodléhal a pak podle nich nejednal.

 • Metody pro práci s panikou – Pedagog získá znalost, jak panika vniká, jak rozpoznat, kdy je žák v panice a jakou metodu použít. Pedagog bude schopen žáka dostat z paniky např. z špatného vysvědčení, kdy v panice často jednají studenti impulzivně.

 • Výuka přístupu k rodiči studenta v úzkostech, straších a panikách, pochopení, co rodič cítí a jak by měl se studentem jednat.
 • 10 účastníků, pedagogičtí pracovníci nebo široká veřejnost, či kombinace

 • 50 účastníků, pedagogičtí pracovníci nebo široká veřejnost, či kombinace

Plánované místo konání:

Přehled lektorů:

Přednášející: Mgr. Veronika Pešková

Mgr. Veronika Pešková

Více o mě se dočtete na stránkách, kde se právě nacházíte.

Přednášející: Ing. Ivana Hromková PhD.

Ing. Ivana Hromková PhD.

Jmenuji se Ivana Hromková a deset let jsem žila s úzkostmi a panickými atakami, které mi bránily užívat si život naplno. Měla jsem strach z mnoha věcí, které jsou pro jiné běžné, jako cestování veřejnou dopravou nebo chodit do obchodních center, než mi psycholožka Veronika Pešková ukázala cestu, jak se těchto problému zbavit. Nyní, s nově nabytým vzděláním a osobní zkušeností, pomáhám ostatním lidem, kteří se potýkají s obdobnými problémy. Pracuji na Krizové lince a v terénu s lidmi, kteří se chtějí svých strachů, úzkostí a panik zbavit. Absolvovala jsem Výcvik Veroniky Peškové na kouče Transpersonální psychologie a Výcvik Vše-Vědomí®, se zaměřením na práci s panikou a úzkostmi, což mi umožňuje nabídnout podporu těm, kteří se chtějí svých strachů zbavit.

Přednášející: Mgr. Veronika Pospíchalová

Mgr. Veronika Pospíchalová

Více než 10 let ve věnuji dynamické józe, meditacím a dechovým cvičením. Cvičení jógy v sobě zahrnuje všechny tyto prvky a tím se jóga stává terapeutickým nástrojem, který nás vede nejen k silnému a zdravému tělu, ale i klidné a pevné mysli. Pro mé osobní pojetí jógy je typické zaměření na propojení dechu a pohybu, dále zaměření na pozdravy slunci; na plynulou sekvenci, která krásně rozproudí tělo a vkládání ásan (pozic) do této sekvence. Kombinace dynamické jógy a hluboké relaxace na závěr praxe jógy vede k celkovému zklidnění a skvělému nastartování do další části dne.

Závěrečným výstupem je krátký dotazník, na základě kterého účastník získá osvědčení o absolvování programu.
Program je akreditovaný MŠMT

Cena:

18.650,-Kč

Platba na účet číslo: 246028572/0600

V ceně je zahrnuto:

V ceně není zahrnuto:

Přihlášení k programu:

Vaši závaznou přihlášku pošlete emailem, a to nejpozději do 8.9 2024 na: [email protected]

V přihlášce uveďte tyto informace:

 • Jméno a příjmení
 • Vaše telefonní číslo
 • Informaci, zda jste člověk ze široké veřejnosti a budete si hradit program sami.
 • Informaci o tom, zda jste pedagogický pracovník, jakou práci ve škole zastáváte a zda budete využívat možnost proplácení programu školou, nebo šablony EU. V takovém případě prosíme o uvedení fakturačních údajů vaší školy pro vystavení faktury.

Osvědčení MŠMT mohou získat pouze tito zaměstnanci:

 • speciální pedagog
 • školní psycholog
 • metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně

Storno podmínky:

Po odeslání závazné přihlášky je člověk povinen zaplatit rovnou buď celou částku za program, což je 18.650 Kč, nebo zaplatit rezervační poplatek, který činí 8650 Kč. Je nutné tak učinit do 5 pracovních dnů po odeslání závazné přihlášky.

V případě zaplacení rezervačního poplatku činí následný doplatek 10.000 Kč, který je nutný uhradit nejpozději do 8.9 2024

Více jak měsíc před samotným zahájením programu je ze zaplaceného kurzovného nebo poplatku vrácená celá částka.

V době kratší, jak měsíc před samotným zahájením programu je storno poplatek 8650 Kč.

V době kratší, jak čtrnáct dní před samotným zahájením programu je storno poplatek ve výši 100 %, čili 18.650 Kč.

Termíny:

Září, říjen, listopad 2024

Akreditovaný program: Jak pracovat s úzkostmi pro vás pořádá Centrum Vše-Vědomí®
Metody spadají do psychologie Vše-Vědomí®

Recenze účastníků minulých ročníků:

Katka U.
Read More
Veroniko moc Vám děkuji za přínosný kurz, který mě velice posunul. Celkově se cítím silnější v kritických situacích a spíše se ze mne stává klidný pozorovatel. Strach se zmenšuje a já si více věřím, řekla bych, že jsem i více narovnávám a nebojím se tolik očního kontaktu. Dokonce někdy i po krizové situaci si uvědomím, že je vlastně už po ní, a že se nic nestalo tragického, že jsem ji ani nezaregistrovala. Jako by se mi to v mozku přehodilo na jinou kolej. To se mi stalo už vícekrát a říkám si, kde je ten strach? Jako bych na něj i zapomínala. Nejvíce a asi vždy mi naskočí jako 1. útěkově strategie a zůstat aspoň o minutu v tom déle, to si myslím, je nejlepší můj poznatek a nejvíce mi pomohl. Pak určitě za 2. kontrola okolí, to jsem přestala také dělat, hlídat, jestli mne druzi soudí nebo ne a stal se ze mne spíše klidný pozorovatel než akční hrdina;)) víte, jak to myslím, Verunko… Pak se ještě chystám ve vzteku také přehodit výhybku v mozku, ale to bude na delší trať;) Moc všem zúčastněným děkuji a mějte se krásně!
Kamila L.
Read More
100% doporučuju. Verunka má dar, který umí používat. Je to budoucnost uzdravení lidí. Kéž by to nikdo nepotřeboval.
Tomáš M.
Read More
Už před kurzem jsem se na sobě snažil hodně pracovat, ale moje strategie (z dnešního pohledu útěkové) mi nikdy nedovolily hodit starosti za hlavu. Po dlouhém zvažování jsem se nakonec rozhodl do toho jít a bylo to asi jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal. Začal jsem pracovat sám se sebou na úplně jiné úrovni, ponořil se do svých emocí, začal si jich všímat a zkoumat je a mluvit s nimi Naučil jsem se porozumět svým strachům a brát je jako součást svého života a oni postupně začaly ztrácet svoji sílu. Někdy se mnou dokážou zamávat, ale většinou už to jsou jenom varovné signály, které jenom poprosí o vyslyšení a jdou dál. Velký game-changer pro mě byla jedna z lekcí o tom, že můžu sám sobě dovolovat cítit – nemyslet negativně, nepochybovat, klidně i selhat, a tak teď i činím, tyhle vnitřní dialogy prostě nemají chybu Chtěl bych Veronice a jejímu týmu ze srdce poděkovat za perfektní know-how, které mě pomohlo přeskočit propast ignorace sama sebe, a se kterým mě život teď baví mnohem víc
Katka S.
Read More
Já bych ráda poděkovala Veronice, která mne přesvědčila, že takto fakt žít a trápit se, je hrozný. V prosinci jsem se dostala téměř na 4 měsíce do léčebny. Neb vylézt před barák bez doprovodu a přemýšlela jsem, že to skončím.. Teď v září už zvládám i autobus do práce a občasné nákupy. Děkuji za celou skupinu a posun.
Vica G.
Read More
Veronike a tímu som veľmi vďačná, že tento program vymysleli a zrealizovali a vám všetkým za podporu a zdieľanie vašich príbehov. Musím povedať, že mne takmer celkom pominuli problémy, s ktorými som prišla a ktoré sa mi už zdali ako neriešiteľné. Úplne úžasné bolo, ako mi Veronika dokázala pomôcť objaviť prapríčinu môjho trápenia a som jej veľmi vďačná za rady, ktoré mi dala. Tím bol skvelý a techniky, ktoré sme sa počas programu naučili budem využívať ďalej. Majte sa krásne. Budete mi chýbať 🙂
Tomáš D.
Read More
Program byl super. To, jak se postupně všechno rozkrývá od první až do poslední hodiny se mi moc líbilo, jak to na sebe navazuje a otevírá dveře k pochopení dalších věcí. Pokud se chce člověk uzdravit, ať má jakékoliv obtíže, nezbývá mu než po této cestě jít. Já jsem to tak jako Vy udělal a rozhodně toho nelituji. Cvičením se vše mění k lepšímu. Vím, je to těžké, ale zároveň, když se začnou dostavovat první úspěchy, začne to být krásné a jednoduché. Díky Vám všem, především pak paní Veronice a celému jejímu týmu za vedení a podporu nám.
Renča
Read More
Mnoho let jsem žila s úzkostí, aniž bych si to uvědomila. Když jsem konečně dospěla k tomu, že jsem si uvědomila, jaký problém vlastně mám, znovu jsem si pomyslela, že úzkost je prostě součástí mé osobnosti a já s tím moc nenadělám... Díky programu jsem pochopila, že nic není opraveno a rozvoj vlastní osobnosti je ve vlastních rukou. Tohle je něco, co mi osobně dalo velký pocit vnitřní svobody. Pochopení, co to vlastně jsou úzkosti a proč přicházejí do života, praktiky, jak je zvládat, ne potlačovat, sdílení osobních příběhů zúčastněných, jsem za to všechno velmi vděčná. Těším se na každou novou výzvu (a že těch výzev je dost ), protože každá mě přibližuje k sobě samému. Veronice a jejímu týmu ze srdce děkuji.
Monika
Read More
Úzkosti jsou pro mě stav, za který jsem se vždy styděla, byly pro mě projevem ne sebedůvěry a méněcennosti. Ve skupině ”úzkostnářů” jsem pochopila, z čeho úzkosti pramení a jakým způsobem jde s nimi pracovat. Místo méněcennosti jsem se tu setkala s obrovskou odvahou, sílou a podporou. Setkala jsem se tu s úžasnými lidmi jak na straně ostatních ze skupiny, tak na straně terapeutů. Díky nim a všem technikám, které jsem dostala k dispozici, jsem objevila most, po kterém můžu přejít ze strany úzkostí a obav na stranu sebepřijetí a sebedůvěry. Vím, že musím dělat ty kroky po tom mostě. Občas je celkem mlha, nechce se mi nebo zakopnu o nějaký kámen. Ale nejdu po něm sama a vždycky mi někdo podá ruku. Děkuji za vše
Klára
Read More
Moc bych chtěla poděkovat za program úzkostnáři, který pro nás Verunka se svým týmem připravila. Na každou přednášku jsem se moc těšila, vždy jsem se dozvěděla něco nového, zajímavého a přínosného. Jako bych slyšela vyprávět o sobě samotné, vše na mě dokonale sedělo. Díky programu jsem se více poznala, pochopila jsem spoustu věcí ve svém životě, našla jsem odpovědi a dostala jsem návod, jak se sebou pracovat. Občas práce na změně nebyla jednoduchá v těchto případech jsem měli k dispozici krizovou linku, kterou jsem využila. Z programu máme i záznamy všech přednášek, které doteď poslouchám. Přednáška pana doktora Zuláka byla také velmi zajímavá. Dostalo se mi velké podpory, pochopení a návodu se sebou dále pracovat. Prošla jsem spoustu terapií a psychologů, ale až u Verunky jsem pochopila kudy jít a čemu věřím. Verunka je člověk na svém místě moc si vážím toho co pro nás všechny dělá děkuji Verunce a týmu.
Kačka
Read More
Půlroční program byl poměrně intenzivní. Samotné plnění úkolů, cvičení a postupně nabývaných technik záviselo na každém z nás. Kolik tomu a jak kdo chtěl věnovat času. Sama za sebe mohu přiznat, že mi počáteční bazální témata dělala problém a nedokázala jsem se jim dobře věnovat. Snad to bylo i proto, že jsem byla teprve na začátku programu a změna uvnitř se neodehrávala tak dobře, jak bych si představovala. Navíc dozvědět se techniku je jedna věc, dokázat se pak zorientovat a naučit se techniku praktikovat již nemusí být tak jednoduché a pro člověka, který je tak trochu ztracen v životě, to může být o to více náročné. Mě osobně asi nejvíce pomohly podpůrné individuální terapie, díky kterým jsem se dozvěděla, jaká jsou moje největší témata a na čem si mám pracovat, čemu věnovat pozornost.
Libor
Read More
Komplexnost programu vytvořená přesně pro naši skupinu mi postupně dávala čím dál tím větší smysl. Terapeuti nás dokázali správně podpořit, což se někdy nemuselo jevit nejpříjemněji. Součástí programu byla i telefonická podpora, kterou jsme každý mohli využít v případě individuální potřeby. Velkou hodnotu tohoto programu a celkově v přístupu Veroniky a jejího týmu vnímám v tom, že lidem dávají podporu a současně nenabízejí záchranu, protože je to o ochotě každého z nás, co si dovolí ve svém životě změnit."
Previous
Next